Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatradgivare Energi- och klimatrådgivning

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning för hushåll, föreningar och små/medelstora företag

 

 

Vänd dig till din kommuns energi- och klimatrådgivare  för frågor om allt från uppvärmning och värmekällor i ditt hus, energispartips för dig i lägenhet, villa eller i bostadsrättsförening, till klimatsmarta färdsätt eller möjligheter till aktuella bidrag. Det kostar ingenting, tjänsten är finansierad av Energimyndigheten.
 

Även små- och medelstora företag samt föreningar kan få rådgivning i energifrågor.

Hitta din kommuns energi- och klimatrådgivare här!

 

De kommunala energi- och klimatrådgivarna anordnar också seminarier, studiecirklar och studiebesök, förutom att vara tillgängliga för fördjupad personlig rådgivning. Du kan alltid kontakta dem för att få råd och stöd baserat på vad du har för behov i din egen situation.

 

För dig som vill läsa lite mer själv 

Solelportalen - en bra vägledning för privatpersoner, lantbrukare, bostadsrättföreningar mfl, på Energimyndighetens hemsida.

 

Husguiden - för dig som bor i hus och vill minska din energiåtgång, på Energimyndighetens hemsida.

 

Fixa laddplats för din elbil hemma - en guide framtagen av den kommunala energirådgivningen i Stockholmsregionen.

 

Fixa laddplats i din bostadsrättförening - en guide framtagen av den kommunala energirådgivningen i Stockholmsregionen.


Energikontor Sydost arbetar med fortbildning och samordning av energi- och klimatrådgivarna i sydost och hänvisar till dem för specifika frågeställningar.

Läs mer om energikontorets arbete som regional utvecklingsledare.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA