Energi- och klimatrådgivning Energi- och klimatradgivare Energi- och klimatrådgivning

Kommunal energi- och klimatrådgivning

Lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning för hushåll, föreningar och små/medelstora företag

 

 

Vänd dig till din kommuns energi- och klimatrådgivare  för frågor om allt från uppvärmning och värmekällor i ditt hus, energispartips för dig i lägenhet, villa eller i bostadsrättsförening, till klimatsmarta färdsätt eller möjligheter till aktuella bidrag.
 

Även små- och medelstora företag och föreningar kan få rådgivning i energifrågor. Hitta din närmaste energi- och klimatrådgivare.

 

De kommunala energi- och klimatrådgivarna anordnar seminarier, studiecirklar och studiebesök, förutom att vara tillgängliga för fördjupad personlig rådgivning. Du kan alltid kontakta dem för att få råd och stöd baserat på vad du har för behov i din egen situation.

 

Energikontor Sydost arbetar med fortbildning och samordning av energi- och klimatrådgivarna i sydost och hänvisar till dem för specifika frågeställningar.

Läs mer om energikontorets arbete som regional utvecklingsledare.

 

Nedan har vi sammanställt lite informationsmaterial som kan vara till nytta.

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA