Samarbete i nätverk - ger massor av positiv energi

Att samarbeta i och lära av andra via nätverk har många fördelar. Det ger tillgång till nya kontakter och resurser. På och emellan mötena kan deltagarna utbyta idéer och åsikter, hjälpas åt att vända och vrida på problem och dela erfarenheter vilket i sin tur leder till snabbare förbättringar.

När det gäller energieffektivisering har forskning från Högskolan i Gävle visat att just Energieffektiviseringsnätverk fördubblar graden av energieffektivitet jämfört med om SMF (små- och medelstora företag) bara genomför en energikartläggning. Nätverk kan även ha fokus på utveckling, innovation och mycket mer.

 

Gå med i nätverk

Just nu erbjuder vi nätverk här

Vad får du: Energirådgivning, Energigenomgång, Företagsbesök, Nätverksträffar

Kontakt

Mer om projektet

Projektets namn: Omställningslyftet

Vad får du: Energirådgivning, Energigenomgång, Företagsbesök, Nätverksträffar

Kontakt

Mer om projektet

Projektets namn: Omställningslyftet

Vad får du: Energirådgivning, Energigenomgång, Företagsbesök, Nätverksträffar

Kontakt

Mer om projektet

Projektets namn: Omställningslyftet

Vad får du: Energirådgivning, Företagsbesök

Kontakt

Mer om projektet

Projektets namn: Företagsakuten/Energi

 

Vad får du: Energirådgivning, Energigenomgång, Företagsbesök, Nätverksträffar

Kontakt

Mer om projektet

Projektets namn: Omställningslyftet

 

Vad får du: Energirådgivning, Energigenomgång, Energiutbildning, Företagsbesök, Nätverksträffar, Certifierad energispecialist

Kontakt

Mer om projektet

Projektets namn: Energismarta företag i Skåne