Delta i företagsnätverk!

Små och medelstora företag i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina energikostnader. Nu erbjuder Energikontor Sydost oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.  

 

 

 

Vad vi erbjuder

Genom att medverka i ett företagsnätverk får ni tillgång till expertstöd inom energieffektivisering och hjälp att möta era specifika energiutmaningar, oavsett bransch. Energikontor Sydost erbjuder: 
 

  • Individuell rådgivning
  • Platsbesök med energigenomgång – vi hittar era energitjuvar
  • Energiberäkningar – vi ger förslag på åtgärder
  • Bollplank – vi svarar på era energifrågor
  • Finansiella stöd – vi hjälper er med ansökningar om investeringsstöd för hållbara åtgärder, som ex. regionala omställningscheckar och Naturvårdsverkets Klimatklivet

 

Nätverksträffar

Energikontor Sydost sätter er i kontakt med branschkollegor och företag med liknande energiutmaningar, så ni kan ta del av varandras erfarenheter och lösningar.

Den senaste kunskapen

Ni bjuds löpande in till kunskapshöjande seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering. 

 

 

Begränsat antal platser

På Energikontor Sydost planerar vi att bilda 5 nätverk med 6 - 10 företag i varje nätverk, så antalet platser är begränsat.  


Ladda ner vårt erbjudande!
 

Vill du vara med? Kontakta någon av oss!

Tommy Lindström

Projektledare
Tel. 0735-44 86 29 

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

Lena Eckerberg

Utvecklingschef/Projektledare

Tel. 0734-40 82 75

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

 

 

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.