Delta i företagsnätverk!

Nu kan du få oberoende, kostnadsfri och skräddarsydd rådgivning för att sänka dina energikostnader.  Begränsat antal företag kan delta, anmäl ditt intresse redan nu.

 

Vårt erbjudande

Genom att medverka i ett företagsnätverk får ni tillgång till expertstöd inom energieffektivisering och hjälp att möta era specifika energiutmaningar, oavsett bransch. Vi erbjuder dig: 
 

  • Individuell energirådgivning
  • Platsbesök med energigenomgång – vi hittar era energitjuvar
  • Energiberäkningar – vi ger förslag på åtgärder
  • Bollplank – vi svarar på era energifrågor
  • Finansiella stöd – vi hjälper er med ansökningar om investeringsstöd för hållbara åtgärder, som ex. regionala omställningscheckar och Naturvårdsverkets Klimatklivet

 

Aktuella företagsnätverk

För företag inom besöksnäring

Vi har startat upp två nätverk för företag inom besöksnäring - ett för Skåne och ett gemensamt nätverk för Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Dessa båda nätverk är fulltecknade och har genomfört sina första av sammanlagt tre nätverksträffar. Artiklar från dessa träffar med programinnehåll och referat från deltagarna finns på vår hemsida.  

 

För industriföretag

Ytterligare två nätverk håller på att formas enligt samma länsuppdelning som ovan. Till nätverken för industriföretag finns fortfarande platser kvar!

Kontakta någon av projektledarna nedan för att anmäla ditt intresse och/eller om du vill veta mer.

 

Nätverksträffar

Energikontor Syd sätter er i kontakt med branschkollegor och företag med liknande energiutmaningar, så ni kan ta del av varandras erfarenheter och lösningar.

Den senaste kunskapen

Ni bjuds löpande in till kunskapshöjande seminarier med forskare, företag och experter inom energieffektivisering. 

 

För frågor/intresseanmälan - kontakta någon av oss!

 

Tommy Lindström
Tel. 0735-44 86 29 

Maila Tommy

Lena Eckerberg

Tel. 0734-40 82 75

Maila Lena

Teodor Kandefeldt

Tel. 0703 – 06 49 74
Maila Teodor

 

 

Finansieras av

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.

  

För vem

Erbjudanden gäller små och medelstora företag i Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län

Läs mer om projektet Omställningslyftet

På vår projekthemsida kan du få mer fakta  om det oberoende stöd  Energikontor Syd kan ge inom ramen för Omställningslyftet, den nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.