10/11
2021

Slutkonferens Empower


Hur kan vi samla data om energianvändning och identifiera möjliga besparingar i offentliga byggnader? Och hur kan detta generera konkreta förslag för daglig energiuppföljningen, eller utgöra underlag för investeringar?  

Under nästan fem års samarbete har nio regioner i Europa delat erfarenheter och kunskap från varandra för vidareutveckling på hemmaplan. 

 

Detta är den avslutande online-konferensen som kommer att presentera insikter runt dynamisk energiuppföljning i byggnader. Evenemanget kommer att visa konkreta resultat från 9 olika regioner i 9 olika EU-länder. Ett resultat grundat i ett framgångsrikt samarbete och gemensamt lärande. 

 

Målgrupp är beslutsfattare, projektteam, intressenter, byggnadsanvändare, små och medelstora företag som arbetar med energi och investerare.  

Konferensen är på engelska. Arrangemanget är gratis, men du måste anmäla dig i förväg senast den  8 november 2021.

 

Program

13.45 – 14.00 ZOOM Connection – participants


14.00 – 14.05 WELCOME AND OPENING OF THE EVENT
Host of the event and Moderator Energy Agency of Podravje (ENERGAP) – Dr. Vlasta Krmelj


14.05 – 14.20 EMPOWER PROJECT IN NUMBERS: PARTNERSHIP, GOOD PRACTICES, STUDY TRIPS, KNOWLEDGE, EXPERIANCES, RESULTS,…
EMPOWER project coordinator - Energap


14.20 - 14.30 INTERREG EUROPE: STATE OF PLAY
Interreg Europe Joint Secretariat- Ilaria PIAZZA


14.30 – 14.50 PILOT PROJECT “EYE2EYE” HIGHLIGHTS
Energy Agency for Southeast Sweden – Lena Eckerberg and Tommy Lindström


14.50 – 15.10 Coffee break


15.10 – 17.50 IMPLEMENTING THE EMPOWER ACTIONS TO REDUCE CARBON EMISSIONS FROM BUILDINGS WITH COST-EFFECTIVE ENERGY MONITORING SYSTEMS – Rround tables discussion
We will present and discussed about insights on the goals, process and results of almost over five years of the EMPOWER project on its journey towards reducing carbon emissions from buildings.

  • “Energy management in public buildings in Municipality of Maribor”
  • “Almada Climate (r)Evolved Fund - Capturing savings and contributing for the financial sustainability of the climate fund and investment in mitigation”
  • “The lights are on and we are all at home due to Covid 19 – Why Energy Monitoring in Social Housing is even more important?”
  • "Improvement of monitoring, the experience of the Smart City Control Room of Firenze"
  • "Energy monitoring with Consometers collective and IT federation: together we go further"
  • “Seeing is believing: all data – one platform”
  • “Improving governance towards smart building management in Mazovia”
  • “Energy monitoring in schools and nurseries in Saxony-Anhalt – first insights from the new regional monitoring system”
  • “Cost-effective Municipal Energy Monitoring system for public buildings”

 

17.50 -18.00 CLOSURE OF THE CONFERENCE

 

Konferensens hemsida

Logga Empower och Interreg Europe