01/06
2022

Elförsörjning - fokus Kalmar län


Näringslivets och samhällets behov av tillförlitlig elförsörjning
 

Frågorna kring elförsörjning, elpriser, effekt, kapacitet i elnätet osv är mer aktuella än någonsin! För att få en bättre bild av nuläget och vilka utmaningar och möjligheter som kan förväntas framöver, bjuder Energikontor Sydost in till detta webbinarium. 


När och var: 1 juni kl 09.00 –12.00, online


För: Vi riktar detta till dig som är verksam företagare, politiker eller tjänsteman i Kalmar län, samt till övriga intresserade! Varmt välkommen!


AnmälanAnmäl dig via den här länken senast 30 maj!På programmet


Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH, pratar om utmaningar och möjligheter för Sveriges elsystem nu och framöver. Hur klarar vi dubbel elanvändning inom några decennier?

 

 

Peter Karlsson, elingenjör på Industriell Laststyrning, berättar om hur företag kan förbättra sin situation genom effektoptimering och effektivare elanvändning - åtgärder som leder till lägre kostnader. 

 

 

Peter Hjalmar, regionchef Syd på E.On, ger oss en inblick i regionens elnät och vilken roll de spelar för energiomställningen och näringslivet. 

 


 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, pratar om elprisutvecklingen - vad händer med priset på el framöver?

 

 

 


Avslutningsvis presenteras några goda exempel på företag som jobbat aktivt med energifrågan i sin verksamhet och vilken effekt det fått.

För frågor, kontakta projektledare Kerstin Eriksson
 

Webbinarietarrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Region Kalmar län, Tillväxtverketoch Europeiska regionala utvecklingsfonden.