02/02
2023

Inbjudan till träff om krisberedskap och ödrift


Vid ett stort strömavbrott behöver det finnas möjlighet att fortsätta driva viktiga verksamheter i samhället som kräver el. Många kommuner har idag reservaggregat i form av dieselgeneratorer som ska kunna försörja viktiga verksamheter inom kommunen med el. I takt med att allt mer av kommunernas och regionens verksamhet och transporter elektrifieras ökar behovet av reservkapacitet för elproduktion vid en kris.
 

Kanske ödrift kring ett kraftvärmeverk kan vara en bra lösning – värd att testa på en plats i Skåne!?

 

Region Skåne undersöker i samarbete med Energikontor Syd nu om det finns intresse och möjlighet att starta ett utvecklingsprojekt någonstans i Skåne för ödrift kring ett kraftvärmeverk. Kan ödrifts-beredskap vid ett kraftvärmeverk utformas så att det blir en win-win för både energibolaget och intilliggande kommuner, genom att minska behovet av dieselgeneratorer och stärka kraftvärmeverkets elproduktion och fortlevnad? Vilka möjligheter och hinder finns?
 

Är din organisation intresserad av att veta mer och kanske ingå i ett kommande projekt?

 

Välkommen till en digital träff där vi fokuserar på hur ödrift kan vara en del av krisberedskapen. Förutom idéer för ödrift i Skåne får vi höra representanter från Ludvika berätta om hur olika aktörer tillsammans har utformat och byggt upp en relativt stor ödriftsförmåga där. 

 

Datum och tid: 2 februari kl 10.15-11.45

Plats: Online

 

Anmäl dig på den här länken
Sista anmälningsdag är den 31 januari.
 

Har du frågor eller funderingar, vänd dig till karoline.alvanger@energikontorsyd.se


Satsningen Krisberedskap och ödrift Skåne finansieras av Region Skåne.