11/12
2018

För bostadsrättsföreningar - informationsträff om förnybar el


Energikontor Sydost arbetar för ökad produktion av mer förnybar el. Vi bjuder därför in till en träff där bostadsrättsföreningen Taube 31 i Karlskrona berättar om erfarenheterna av sin nya solcellanläggning från de första idéerna till resultaten efter några månaders drift. Affärsverken informerar om hur deras roll kan se ut i samband med installation av solenergi för bostadsrättsföreningar. 
 

Tid: tisdagen den 11 december, kl. 17:30 – ca 19.30

Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket Karlskrona

Arrangör: Energikontor Sydost

Anmäl intresse till johan.milton@energikontorsydost.se senast 7 december.