10/11
2022

EnergiTing Sydost


Energiting Sydost är en heldagskonferens som fokuserar på hållbar utveckling, med inspirerande föreläsningar, spännande möten och verktyg för förändring. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 

EnergiTinget ambulerar mellan de tre länen i sydost och i år går det av staplen någonstans i Kalmar län, den 10 november 2022.

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Vi vill att Energiting Sydost ska inspirera, ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt till politiker, företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.