03/02
2022

ENERGISMART – alternativ energikälla som framtidens energi? - Livesänt frukostmöte Mötesplats Pukeberg


Vilka energikällor kommer vi att använda i framtiden? Många undrar om elen kommer att räcka? Vad kommer att hända med priset? Redan i dag så har vi effektbrist på olika platser i Sverige. Har vi lösningen, har vi effekten och utrymme för ett växande näringsliv?


Välkommen att delta på Mötesplats Pukebergs livesända frukostmöte 3 februari kl 08.00 - 09.00. Morgonmötet är en öppen mötesplats för de som verkar i, eller är intresserad av näringslivet, Linnéuniversitetets och Nybro kommuns verksamhet. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmäl dig via länk senast 1 februari. 

 

Mötesplats Pukeberg program 3 februari 2022

Ditt lokala energibolag - Nybro Energi
Håkan Dahlgren VD
Nybro Energi är Nybro Kommuns helägda energibolag som erbjuder elhandel till hela Sverige. De försörjer stora delar av Nybro kommun med fiberanslutning, fjärrvärme, elnät samt vatten och avlopp. I en ny produkt i deras affärskoncept har utvecklats med solcellsanläggningar.

Hållbar energi - Örsjö Belysning
Fredrik Ehrnström VD
Sveriges ledande belysningsföretag satsar på solpaneler. Deras framgång är en kombination av högkvalitativt hantverk och design sedan 1948. Belysningssortiment är utvecklat med Skandinaviens ledande designers med fokus på funktion, innovation och personlighet och på resan har deras produkter vunnit en mängd prestigefyllda utmärkelser.

En hållbar regional utveckling - Energikontoret Sydost AB
Christel Liljegren VD/Projektledare
Att vara ett hållbart företag med energismart verksamhet är inte bara en konkurrensfördel utan en grundförutsättning för livskraftighet över tid. Med tuffa mål, internationella klimatavtal, krav från kunder och samarbetspartners är det dags att sätta fokus på ett hållbart energisystem. Vad säger framtiden och vad är trenden? Hur tänker man energismart med energieffektivisering och förnybar energi? Vilka stöd erbjuds till företag och offentliga aktörer i klimat och energiarbetet.

 

Läs mer i inbjudan, samt fullständigt program

 

Kontaktperson
Anette Friberg Projektledare anette.friberg@nybro.se
 

Arrangör: Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp, Linneuniversitet & Destination Glasriket AB