06/10
2022

Energiboken - energieffektivisering för småhusägare


Torsdag 6 oktober, kl. 18.30–19.30, på teams

Att Göra eller inte Göra är Frågan - vilket man kommer att ha svar  på efter föreläsningen. Många av de energisparåtgärder som våra hus har utsatts för under decennier har visat sig vara kostsamma och inte ge den bästa lönsamheten för investerade pengar i vissa fall har det även gett rötskador på husen.


Föreläsningen börjar med en inblick i vad man absolut inte bör göra och vad dessa åtgärder har kostat samt vilka merkostnader man drar på sig då man försöker att spara energi i våra gamla hus. Gamla hus bör läcka värme för att kunna ”torka” då man har en massiv stomme och fukten kan vandra fritt i konstruktionen. Myten att gamla fönster läcker enorma mängder energi kommer att avlivas och siffror kommer att visa hur bra gamla fönster egentligen är. Efter föreläsningen bör man kunna kritiskt granska siffror som berör förbättringar på energiförbrukningen som man bombarderas av som husägare man får helt enkelt ett verktyg att hantera en massiv reklam som oftast ger sken av att vara fakta. 
 

Chico Hovedskov Crafoord är byggnadsingenjör och har arbetat på Slöjd & Byggnadsvård sedan 1997. Chico ger råd om allmän byggnadsvård och specialområden är bl a: energi- och isoleringsfrågor, ventilation, grund och dränering, svamp- och mögelskador.

Anmäl dig till "Energiboken -energieffektivisering för småhusägare" här

 

Klimatsmarta föreläsningar 2022

Föreläsningen är en del av en serie som samarrangeras av energi- och klimatrådgivarna i kommunerna i Kronobergs, Blekinge och Kalmar län. Klicka här för att se fler tillfällen.