25/01
2023

Energistöd för företag i Skåne - digitalt infomöte


Välkommen på ett digitalt informationsmöte om energistöd för företag i Skåne!
Vi vänder oss till små- och medelstora företag samt till näringslivssamordnare och näringslivsrådgivare. 
 

Det finns flera olika stöd för företag i Skåne att söka just nu. Genom att gå med i de nätverk som erbjuds kan du snabbt både spara pengar och energi. 

 

De träffar du kan anmäla dig till nu:

25/1 kl 08.00–09.00

1/2  kl 08.00–09.00
 

Till anmälan


Har du frågor, kontakta projektledare Teodor Kandefelt: Tel.0703 – 06 49 74 teodor.kandefelt@energikontorsyd.se


Träffarna arrangeras inom ramen för satsningen Omställningslyftet - en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE – Swedish Research Institutes, SISP – Sveriges Inkubatorer och Science Parks, Energikontoren Sverige, IUC – Industriellt Utvecklingscentrum och IVL – Svenska miljöinstitutet. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden – ERUF.