Välkommen till Biogas Sydost!

 

Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. 

 

Biogasutvecklingen sker på bred front och i rask takt med nya anläggningar, nya tekniker och effektivare produktionsmetoder. Biogas Sydost vill erbjuda en plattform för olika aktörer som vill utveckla produktionen, distributionen och användningen av biogas.

 

I vår region finns idag många goda initiativ som står i startgroparna för att realiseras. Genom att sammanföra aktörerna och samordna insatserna bidrar Biogas Sydost till att de blir verklighet liksom att de mål som beslutas på regional nivå uppnås.

Våra medlemmars och intressenters vilja att tillföra den kraft som behövs för en positiv utveckling av biogasmarknaden i sydost är avgörande för hur bra vi lyckas.

Vill du blir medlem i Biogas Sydost? Här kan du läsa om hur det går till.

  Aktuellt just nu

Biogas allt populärare bränsle för tunga transporter - Läs nyheten längst upp på sidan. 


 

Länkar

tankagront.se

App som hjälper dig att hitta olika typer drivmedel. 

 

energigas.se

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

 

 

            

  


Biogasproduktion är ett cirkulärt system där rester från livsmedelsproduktion blir till förnybart drivmedel.

Fordonsgas i Sverige - äldre nyheter

2020

30 miljoner euro till två nya anläggningar - en i Kalmar län

NYHET 2020-12-17

Klimatklivet har beviljat Gasum 30 miljoner euro för att etablera två nya biogasanläggningar i Sverige. Det mottagna stödet på 15 miljoner euro vardera är det högsta som kan erhållas från Klimatklivet. Biogasanläggningarna är i planeringsstadiet för närvarande och platserna är i Dalarna och Kalmar län.

 

”Anläggningen i Kalmar län ligger i ett område som är en av de nationella föregångarna för användning av biogas. Vi är mycket glada över att både Kalmar län och anläggningen i Dalarna kommer att möjliggöra lokal energiproduktion och nya lokala jobb", säger Erik Woode, Director, Project Development  & Management, Gasum. Läs hela artikeln på gasum.com 


Biogas Guldruschen 2021

NYHET 2020-12-16

Glöm inte bort att anmäla er till 2021 års digitala biogasevent: Biogas Guldruschen 2021, 1-2 mars!

Ta del av utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med mera. Lär er mer om hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt, och inte minst, ta chansen att få höra hur Kalmarregionen har lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas. Lyssna på Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke m.fl. 
 

Konferensen kommer att livesändas från en tv-studio i Kalmarsalen. Sändningen sker i två parallella spår där du som deltagare själv väljer vilket du tycker är mest intressant.
 

Konferensen är digital och kostnadsfri att delta på. Läs mer och anmäl dig på Region Kalmars hemsida

Läs Biogasresan i Kalmar län.


Kalmars tredje biogasmack invigd

NYHET 2020-11-04

Kalmars tredje biogasmack, Kalmar Norra, invigdes den 2 november med pompa och ståt i Berga industri område. Den tid då man fick åka till bussdepåer för att kunna tanka biogas är långt borta. Nu ligger flera av mackarna vid trafikerade vägar och är därför lätta att hitta.
Det märktes också vid invigningen. Trots att ingen inbjudan gått ut till biogasbilsägare, kom det flera och tankade medan invigningen pågick.

 

Förutom tankställen för komprimerad gas finns ett för flytande biogas i kommunen och ytterligare fyra är på gång. Oskarshamn Energi står bakom den senaste satsningen och fick beröm av kommunalrådet Ingemar Einarsson i Kalmar som höll ett tal i samband med invigningen: ”Oskarshamn Energi har varit en viktig aktör för att sprida biogasen i länet och öka möjligheterna att tanka. Företaget etablerade sin första biogasmack i Oskarshamn 2012 och öppnade en andra station i Mönsterås 2017.”
(Källa citat: Barometern 201104)


Invigning i Tingsryd

NYHET 2020-10-02

Idag invigdes  den nya biogasmacken i Tingsryd som är den nionde som Stefan Hermansson, Småländska bränslen/Blekinge bränslen satt upp . Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun genomförde själva invigningen.

 

Energigas Sveriges Nyhetsbrev nr 8, 2020 skriver:

Intresset för biogas är större än någonsin, inom flera sektorer. Biogasanvändningen ökade med 7 procent i Sverige under 2019 och uppgår nu till nära 4 terawattimmar. Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent. Samtidigt användes 2,4 miljoner ton rötrest från svenska biogasanläggningar som gödningsmedel inom jordbruket. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Invigning i Markaryd

NYHET 2020-09-28

21 september invigdes biogasmacken i Markaryd, under ledning av Stefan Hermansson, vd Småländska Bränslen. 

Se film från tillfället. Läs även artikel i Smålänningen (betalartikel). 


OBS framskjuten konferens!

NYHET 2020-08-31

Konferensen ”Biogas 2020 – Guldruschen” som var planerad till 7-8 oktober i Kalmar är framskjuten till 1-2 mars 2021. Ny möjlighet till anmälan kommer. Läs mer


Skattefri biogas i Sverige ända till 2030

NYHET 2020-06-30

Europeiska kommissionen beslutade i går att godkänna Sveriges statsstödsansökningar för skattebefrielse av icke livsmedelbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift. Beslutet är efterfrågat av bland annat flera kollektivtrafiksoperatörer eftersom många bussar i Sverige körs på biogas, skriver regeringen. Läs mer i Finansdepartementets pressmeddelande.


Ja till detaljplan för biogasanläggning norr om Mönsterås

NYHET 200518

Igår kom beskedet att kommunfullmäktige godkänt detaljplanen som gör det möjligt att bygga anläggningen för flytande biogas i Grimhult norr om Mönsterås. Läs mer i Barometerns artikel från 200518 (kräver inloggning)


Byggstart för biogasmack i Färjestaden

Det första spadtaget togs för den nya öländska biogasmacken som ska vara igång till sommaren 2020. Det är nära brofästet i Färjestaden som macken kommer ligga och det är det holländska bolaget OrangeGas som ligger bakom satsningen.

 

OrangeGas, som har funnits över tio år på marknaden, har byggt upp ett nät på över 150 tankstationer i Holland och Tyskland. Nu har det svenska dotterbolaget tjugo stycken Klimatklivet-ansökningar inne hos Naturvårdsverket, bland annat för Borgholm. Men företaget tittar även på möjligheten att producera biogas på Öland, säger Mats Ekelund, VD i det svenska dotterbolaget.

 

Bland talarna på den välbesökta tillställningen var bland andra kommunstyrelsens ordförande, Matilda Wärenfalk, som poängterade att ”Biogas är verkligen ett konkret sätt att göra något åt klimatförändringarna här och nu och att vi måste agera, inte fundera.”

 

Övriga talare var bl.a. Elvira Laneborg från BiogasBoost-projektet, Tommy Petersson, fordonsansvarig på Mörbylånga kommun, representanter för OrangeGas  och markägare. Biogas Sydost var bland annat representerat av Energikontor Sydosts Hannele Johansson.


Kommande kollektivtrafikupphandling i Kronoberg

Energikontor Sydost har på uppdrag av Region Kronoberg tagit fram ett kunskapsunderlag inför kollektivtrafikupphandlingen som ska genomföras 2023. Utredningen visar att det finns en stor potential för biogas i Kronobergs län. Lantbrukarna i Alvesta ökar gärna sin produktion från dagens 20 GWh/år till 50 GWh/år. Ser man ännu längre fram finns på tio års sikt möjlighet att bygga en helt ny biogasanläggning i Grimslöv. Även Växjö kommun ser gärna att dagens produktion om 11,5 GWh/år ökar genom att en större del av länets matavfall rötas till biogas på anläggningen i Sundet.

 

Den totala drivmedelsförbrukningen som länstrafiken, regionen och kommunerna i Kronobergs län står för uppgår till 93,2 GWh. Kunskapsunderlaget presenterades på Biogas Sydosts medlemsmöte den 27 mars för representanter av Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg. Rapporten finns att ladda ner här.


Tankställe för flytande biogas invigt i Kalmar

25 februari klipptes invigningsbanden för det första tankstället för flytande biogas i Kalmar. Både Biogas Sydost och Energikontor Sydost var på plats för invigningen. Tankstationen markerar energibolaget Gasums tionde öppnade tankstation för flytande gas i Sverige, enligt gasum.com 


Biogas för tunga lastbilstransporter

Energikontor Sydost/Biogas Sydost (ESS) har deltagit i det nyss avslutade projektet ”Effektiva, uthålliga & uppkopplade logistiksystem” som leddes av Lindholmen Science Park. ESS deltog tillsammans med VTI, Region Skåne, Region Blekinge, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län och Region Örebro län, i delprojektet ”Biogas för tunga lastbilstransporter”. Syftet med studien var dels att beskriva om, och på vilket sätt biogas och specifikt flytande biogas (LBG), är ett hållbart drivmedelsalternativ för tunga lastbilstransporter.
 

Slutrapporten presenterar en fördjupad studie
av vilka barriärer och möjligheter som finns för biogasen samt hur barriärerna övervinns och möjligheterna nyttjas. Studien identifierar även viktiga varuägare och andra intressenter i
Sverige samt vilka krav och villkor dessa ställer. Rapporten finns att ladda ner
här.


2019


Nationellt stöd för biogasutveckling

I mitten av december kom så det efterlängtade beskedet från Energimyndigheten som beviljade 5 Mkr till ett Innovationskluster för flytande biogas (Drive LBG). Syftet med projektet är att samla, demonstrera och öka kunskapen, innovations-kraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara LBG-lösningar på såväl nationell som internationell nivå. Drive LBG samordnar nyckelaktörer och de regionala biogasnätverken för att bygga upp marknaden för LBG och bidra till spridning och tillämpning av LBG-teknik.

 

Samtidigt kom beslutet om drygt 101 Mkr i investeringsstöd till demonstration av LBG-teknik (utlyst summa 195 Mkr). Detta innebär inte att de övriga projekten i ansökan har avslagits utan endast att de inte är med i denna första beslutsomgång. Särskilt roligt för oss i sydöstra Sverige är förstås att Mönstersås Biogasproduktion beviljades stöd till en förvätskningsanläggning. Besluten gäller under förutsättning att medel finns.

 

Ungefär samtidigt beviljades Sandahls Fulload AB i Olofström stöd från Klimatklivet för inköp av 20 lastbilar som går på flytande biogas. I Kalmar län fick både Gasum och Scandinavian Biogas Klimatklivet bidrag till ett LBG-tankställe vardera och i Kronobergs län blev det stöd till ett tankställe för både Fordonsgas Sverige och Gasum. Snart kan vi köra på LBG!        


Två kor = en bil

Natanael Halldorf,  Jazib Shahid, Adrian Skobe och  Berivan Acar, alla elever på NA17F på Lars Kagg-skolan i Kalmar tävlar i Unga Reportrar 2019 med följande film om biogas. Missa inte detta och dela gärna!
 


Intressant nyhetsbrev från 2030-sekretariatet

Läs intressanta artiklar om Tio rekommendationer för att uppnå fossilfria transporter och Politiken måste se till att gas- och elbilar stannar i Sverige i senaste nyhetsbrevet från 2030-sekretariatet. Läs det här!


2018


15:e tankstället i Sydost! - Klart januari 2019

Nu är det klart för byggstart för tankstället på handelsområdet Kämpaslätten i Sölvesborg.

Blekinge blir det enda län i landet som får en biogasmack i samtliga städer. Det är superroligt att Blekinge blir först, säger Stefan Hermansson, vd Blekinge Bränslen, till tidningen BLT, läs hela artikeln från 181115


Utvecklingen för Biogas Sydost 2008 - 2018

2018 fyller Biogas Sydost 10 år. Mycket har hänt i regionen på biogasområdet under den här perioden. Ta del av de bifogade beskrivningarna av den fantastiska utveckling som har gjort oss från att ha varit en vit fläck på biogaskartan till att bli en biogasregion att räkna med.   


 

Fallstudier (på engelska)


Lyckat utbyte med centrala Finland

Genom ett utbytesprogram i EU-projektet Biogas Action  kom vi i våras i kontakt med Centrala Finland. Efter ett besök, som projektledaren för Biogas Sydost gjorde hos dem, var det dags för en grupp av totalt åtta personer från Region Centrala Finland, Jyväskylä stad, Mustankorkea biogasanläggning och Saarijärvi fjärrvärmeanläggning att komma hit. Syftet med besöket var att ta reda på så mycket som möjligt om vår senaste kollektivtrafikupphandling och utbyta erfarenheter vad beträffar biogasproduktion. Det blev två intressanta och intensiva dagar i september dels på Bergkvarabuss bussdepå i Mörbylånga, dels på Häringetorps förbehandlingsanläggning och Sundets biogasanläggning samt El- och biogasbilsutställningen i Växjö. Under två dagar hann vi gå igenom alla delar av biogaskedjan och även avrunda med en presentation av Växjö – Europas grönaste stad. Det är få EU-länder som är så lika oss både när det gäller produktionen och användningen av biogas men även hållbarhetsarbete i övrigt.

 

Resultatet blev ett mycket lyckat erfarenhetsutbyte. Ett stort tack till representanter för Mörbylånga kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Kalmar Länstrafik, Bergkvarabuss, Växjö kommun och Småländska Bränslen som ställde upp och bidrog med sin tid och sina kunskaper!
 

Se presentationer från dagarna här

Besök på Bergkvarabuss-depån. Foto: Hannele Johansson

 


 

Fjortonde tankstället i sydost invigt!

19 juni invigdes biogastankstället i Ljungby. Detta markerar det fjortonde tankstället i sydost och det tredje invigda för i år!


 

Det är vi som gjorde det!

Äntligen har vi fått ett tankställe för biogas i Karlskrona. Onsdagen den 30 maj invigdes tankstället på Verkövägen 5. Placeringen mellan Preem, ICA Maxi och vid trafikleden från Polenfärjorna är nära nog perfekt. Representanter från Karlskrona kommun, Landstinget i Blekinge och E.ON har all anledning att vara nöjda. Foto: Hannele Johansson

 


Regeringen satsar på flytande biogas

Regeringen ger Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. "Den här typen av satsning är ett steg på vägen mot Sverige som en permanent världsutställning", säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Biogasens tillverkningskedja ska stärkas genom skapandet av ett så kallat innovationskluster – en fysisk plats där flera aktörer tillsammans ska kunna visa upp hela produktionen. Innovationsklustret ska också analysera eventuella återstående problem med regelverk. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är centralt. Här finns alltså en god möjlighet att kunna förverkliga Arena LBG Kalmar län! Läs mer på regeringen.se


Samarbetsavtal mellan Mönsterås biogas och Scandinavian Biogas

Enligt en pressrelease har Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknat ett samarbetsavtal där parterna gemensamt ska fortsätta att utveckla möjligheten att bygga och driva en storskalig biogasanläggning i Mönsterås. Tillsammans har de bildat utvecklingsbolaget Mönsterås Biogasproduktion AB som ska fungera som grund för ett framtida produktionsbolag.

Mönsterås Biogas har länge arbetat med utvecklingen av ett biogasprojekt för att hantera gödselfrågan, samt fått investeringsbidrag från Klimatklivet.

Den planerade biogasanläggningen ska kunna hantera 99 000 ton gödsel och producera 120 GWh biogas, samt ca 70 000 ton högvärdig biogödsel. Målsättningen är att kunna påbörja byggnationen av anläggningen under 2019. ”Mönsterås är en fantastisk plats för denna typen av projekt” säger Michael Wallis Olausson, vice VD i Scandinavian Biogas och VD i det nybildade utvecklingsbolaget. ”Det finns mycket råvaror, ett mycket starkt lokalt stöd, och inte minst engagerade delägare. En intressant kund för biogasen kan mycket väl bli den eventuella biogasfärjan mellan Oskarshamn och norra Öland som Oskarshamn och Borgholms kommuner nu låtit göra en förstudie på.”

Läs hela pressreleasen på Branschaktuellt.se 


Ölands första publika tankställe invigt

Det var en stor uppslutning och idel glada miner när Bergkvara Buss bjöd till invigning av bussdepån och Ölands första publika tankställe för biogas den 16 februari. 

Depån, som ligger i anslutning till Guldfågeln intill Mörbylånga tätort, är ca 9 000 m2 stor och inrymmer såväl personalutrymmen som en toppmodern tvätthall, verkstad för service och reparation.  Depån försörjer busstrafiken på Öland.  Totalt har Bergkvarabuss förstärkt bussflottan med 150 nya bussar och anställt 220 personer för KLT:s uppdrag.

Läs artikel i Barometern 180216

 

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör Kalmar Länstrafik Henrik Yngvesson, kommunalråd Mörbylånga Simon Sandberg, marknadschef Bergkvarabuss Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Mörbylånga. Foto: Hannele Johansson

 


86 procent av fordonsgasen är förnybar 

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Energigas Sverige att andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka enligt statistik från SCB. Den förnybara andelen i fordonsgasen är för helåret 2017 uppe i hela 86 procent, vilket är mycket glädjande siffror. Mindre glädjande är att den totala mängden såld fordonsgas  minskar för tredje året i följd.

 

Läs mer i Energigas Sveriges nyhetsbrev


Transportforum 2018

Hannele Johansson, projektledare för Biogas Sydost presenterade förstudien om LBG tillika regionens arbete med flytande biogas på årets upplaga av Transportforum under sessionen som handlade om ”Drivmedel för framtidens sjöfart”. De övriga, mycket intressanta föredragen som handlade om LNG/LBG:s roll i framtidens sjöfart hölls av Julia Hansson från VTI, Fredrik Svensson, Svensk Sjöfart och Carl Fagergren, Wallenius Marine.

 

Ta del av presentationerna

Multikriterieanalys av alternativa marina bränslen - Julia Hansson, VTI

Flytande biogas till tunga fordon sjöfart och industri - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Leading the way towards truly sustainable shipping -  Carl Fagergren, Wallenius Marine

 

Hannele presenterar. Foton: Cecilia Wallmark


2017


Läkare tog pulsen på världens biogasutvecklig

9 november arrangerades Energikontor Sydosts årliga energimässa Energiting Sydost i Ljungby.  Under tingets transportspår presenterade läkaren  Janne Rapp från Biogasakademin hur användandet och produktionen av biogas har brett ut sig globalt, då större städer runt om i världen har börjat ta efter biogasmodellen som många av våra kommuner i Sverige har arbetat med i flera år. Han berättade även om hur han infört effektivare metoder för insamling av matrester på Stockholms alla sjukhus, till förmån för biogasproduktion. 

 

 

Hannele Johansson gjorde ett bokslut över den Regionala biogasstrategin och handlingsplanen som Biogas Sydosts medlemmar tog fram tillsammans med länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län för 2014-17. Strategin, som är väl förankrad hos både regionerna och kommunerna i sydost, har varit ett viktigt verktyg för den utveckling som skett inom biogasområdet. Biogasproduktionen har ökat från 10 till 78 GWh/år. Ytterligare 132 GWh är möjligt att realisera inom närtid bara det finns avsättning för den. De fem tankställen för biogas som fanns i regionen sedan tidigare har blivit 12 och ytterligare tre nya tankställen är på gång. Kollektivtrafikupphandlingar i Växjö och Kalmar har lett till att det nu även finns 6 bussdepåer i regionen. Antalet gasfordon ökar med ca 20 % per år dock från låga nivåer. Nya mål behövs för att den positiva utveckling som vi haft i regionen ska fortsätta.


Janne Rapps och Hannele Johanssons presentationer från Energiting Sydost kan ses här

 

 

 

 

 

 

 


Korv, bröd och miljöbilar

Bilkompani i Kalmar, som säljer flera gasbilsmärken såsom VW, Audi och Skoda, ordnade den 11 november en miljöfordonsdag för att erbjuda bilintresserad möjligheten att prata och provköra både el- och gasbilar. Bland utställarna fanns bl.a. KSRR, Kalmar Energi, Kalmarhem, Purac, Energikontor Sydost och More / Famax. Kjell Axelsson höll ett föredrag om biogasens fördelar och alla besökare bjöds på korv och bröd. 

 

 

 

 

 


Ta del av resultatrapporten i förstudien Flytande biogas till land och till sjöss

Resultaten av förstudien Flytande biogas till land och till sjöss visar bland annat att det är möjligt att producera flytande biogas i regionen till ett konkurrenskraftigt pris i förhållande till diesel när det gäller vägtransporter. Studien visar även att transport av komprimerad gas från Mörbylånga och/eller Köpingsvik på Öland till en större förvätskningsanläggning i Mönsterås kan vara intressant att undersöka vidare.
Samtliga resulat av studien finns att läsa i Resultatrapporten (LBG) Flytande biogas till land och till sjöss
Se bilagor:
Bilaga 1 LBG Resultatrapport Marknadspotential -  Sweco 2017
Bilaga 2 LBG Resultatrapport Teknik & ekonomi -  Puregas Solutions 2017

Bilaga 3 LBG Resultatrapport Logistik -  E.ON 2017

 

 

 

 


 


Svensk biogas är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Att Sverige börjar värdera biogasens roll i ett helhetsperspektiv, är ett avgörande steg i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Det slås fast i den nationella strategiska innovationsagenda som lanseras i samband med konferensen ”Biogas för framtiden” den 6 oktober i Göteborg. Den strategiska innovationsagendan ”Det svenska biogassystemet – nyckeln till cirkulär ekonomi” har tagits fram av det nationella nätverket ”Biogas i alla väderstreck” under ledning av Biogas Öst och tillsammans med ett hundratal branschaktörer. Det har skett inom ramen för Strategiska innovationsområden, vilket är en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Agendan i sin helhet finns på Biogas Östs hemsida.


Framåtanda i Mönsterås

Den 15/9 invigdes ett publikt tankställe i Mönsterås. Hannele Johansson, projektledare för Biogas Sydost invigningstalade och berömde framåtandan i Mönsterås.  

Nu har även Miljönämnden gett klartecken till att bygga en helt ny anläggning för produktion av biogas i Mönsterås. Det är ca 25 lantbrukare via bolaget Mönsterås Biogas AB som vill bygga anläggningen. Ambitionen är att omvandla upp till 99 000 ton gödsel till komprimerad eller flytande biogas till fordon. Att tillvarata gödsel på det här sättet minskar även utsläppen från åkrar till vattendrag och hav och är därför positivt, sade miljönämndens ordförande Roland Åkesson (C) till Barometern. 

 

Läs  Barometerns artikel från 170915  (Obs! Kräver inloggning)

 

Barometerns artikel från 170918  (Obs! Kräver inloggning)

 

 

 


Ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon

Regeringen presenterar i dag förslag till ändrad fordonsbeskattning för lätta fordon för att främja fler miljöbilar, vilket också kallas bonus-malus. Regeringen föreslår en bonus på 7 500 kronor för fordon som drivs på gas. Läs hela artikeln på Energigas Sveriges hemsida och i Regeringens pressrelease 


EU-förslag till revidering av förnybarhetsdirektivet

Bra för biogas och skogsbaserade biodrivmedel, en öppning för förnybar el men förödande för grödbaserade biodrivmedel, så sammanfattar 2030-sekretariatet EU-kommissionens förslag till revidering av förnybarhetsdirektivet. Läs mer på Sekretariatets hemsida


Seminarium om flytande biogas i Lidköping

Över sjuttio intressenter mötte upp när Biogas Öst bjöd till ett seminarium inom ramen för projektet ”Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas” den 7 februari 2017 i Lidköping. Bl.a. fick teknikleverantörer från olika nordiska länder och Frankrike presentera sina lösningar som skilde sig från varandra på olika punkter.

 

Alla var dock överens om att gasen måste bli flytande för att nå den tunga trafiken. Scania och Iveco kan redan erbjuda tunga fordon som går på flytande gas och Volvo kommer med en metan-diesel lastbil under 2017.

 

Efter presentationerna följde en paneldebatt med Arne Jacobsson, Wärtsila (N); Jacob Himmelstrup, Närenergi (DK); Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions (SE) och Benjamin Berg, Cryo Pur (F) där deltagarna fick bl.a. svara på frågor om vad som krävs för att få biogasen att lyfta. 


Rekordår för biodrivmedel

Användningen av biodrivmedel steg till en ny rekordnivå under 2016. Totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel, vilket är nästan en femtedel av all energi i landets fordonsdrift, visar branschstatistik.

Användningen av biodrivmedel ökade med 26 procent, eller 359 700 kubikmeter, i fjol jämfört med året före, enligt preliminär statistik från Svenska petroleum och biodrivmedelinstitutet (SPBI). Samtidigt redovisar Svenska bioenergiföreningen (Svebio) årssiffror, enligt vilka biodrivmedel totalt svarade för 18,6 procent av energiinnehållet i drivmedel för fordon förra året. Läs mer på DN Ekonomi 2017-02-20.


Ford och BRC satsar på gasdrivna bilar

Ford Sverige har tillsammans med företaget BRC Sweden inlett en storsatsning på gasdrivna bilar. Flera nya modeller är planerade för lansering under 2017, och först ut är Ford Mondeo Kombi där 39 bilar kommer att rulla i Malmö Taxis regi.

Det är Fords prisbelönta Ecoboost-motorer som varit den största bidragande faktorn till samarbetet, en motor som ger en mycket bra effekt med biogas. Läs mer på Motormagasinet.


Finska Gasum köper Swedish Biogas International

Företagsköpet, som blev klart den 2 januari 2017, innebär att Gasum tar över fem svenska biogasanläggningar i Jordberga, Katrineholm, Lidköping och Örebro samt att bolaget får en majoritetsandel av aktierna i produktionsanläggningen i Västerås. Swedish Biogas International äger också 50 procent av Vadsbo Biogas. I och med köpet blir Gasum den största producenten av biogas i Norden. Mera information om köpet finns i Bioenergitidningen.


Tidigare nyheter, Arkiv

Fordonsgas i världen - äldre nyheter

2019


Volkswagen Group ökar, tillsammans med sina industriella partners, satsningen på CNG

 

CNG har, vid sidan av satsningen på elektricitet, en viktig roll i företagets strategi för alternativa drivmedel. CNG är tillräckligt beprövad, redan tillgänglig, effektiv och kostnadseffektiv. Dessutom omfattas inte CNG-fordon av körförbud i stadskärnor”, förklarar Stephen Neuman, representant för CNG Mobility vid Volkswagen Group, och tillägger: ”Om man sedan tankar med biogas eller e-gas blir CO2-balansen ännu bättre eftersom biogas produceras av organiskt avfall medan e-gas produceras av överskott från grön el (power to gas). Läs hela artikeln på GNV Magazine.


2018


Upp till bevis

Slutkonferens i Horisont 2020-projektet Biogas Action ägde rum 11/10 i Bryssel. Från sydöstra Sverige deltog Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län, som pratade under rubriken ”Prospects of biogas in regional sustainable development” och Hannele Johansson, Energikontor Sydost, som deltog i en paneldebatt under rubriken ”Integration of biogas in regions and cities”.

Till vänster: Carolina Gunnarsson talar. Till höger: Hannele Johansson talar.


Biogasens roll i omställningen till förnybara drivmedel

Fedarene, föreningen europeiska energikontor, ordnade den 14 november ett webmöte inom ramen för H2020-projektet BiogasAction. I mötet deltog bl.a. kommissionären Antonio Tricas från DG Mobility and Transport. Han presenterade den del av regelverket som handlar om natur- och biogasens roll inom transporter och som ingår i ”Clean Enegy for all Europeans”-lagförslaget samt initiativet ”Europe on the Move”. Därefter fick den franska och svenska partnern i projektet presentera arbetet i sina respektive länder och regioner. Alla presentationer kan ses här.


2017


Wärtsilä förvärvar Biogas Sydost-medlemmen Puregas Solutions

Förvärvet av Puregas Solutions ger Wärtsilä ytterligare utrustning och expertis inom biogasuppgradering vilket kompletterar företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas.


”Vi förvärvar ett företag med teknisk kompetens, goda referenser och en stark marknadsposition. Det ger oss en bra plattform för att utvidga våra erbjudanden och vår support till kunderna med kompletterande lösningar för uppgradering och omvandling av biogas till flytande form”, säger Timo Koponen, Vice President, Flow & Gas, Marine Solutions i Wärtsiläs pressrelease


Köpenhamn får naturgasbussar 

En av Danmarks ledande transportoperatörer, Tafikselskabet Mobia, har skaffat 41 bussar som går på naturgas till en av Köpenhamns mest trafikerade rutter mellan flygplatsen och den norra delen av staden. Bussarna, som kör genom Köpenhamns stadskärna, transporterar 20 millioner passagerare per år eller 75 000 per dag. Läs mer på GNV Magazine av 170414. 


Obamas sista drag – 500 miljoner dollar till FN:s gröna klimatfond

Tre dagar innan Obama lämnar över posten som USAs president till Donald Trump passade hans administration på att överföra 500 miljoner dollar till FN:s gröna klimatfond. Läs hela artikeln på Aktuell hållbarhet.


Norge får två nya LNG-färjor 2018

Torghatten Nord, som ombesörjer sjögående kollektivtrafik i Nordland och Troms i Norge, har köpt två LNG-färjor av Vard. De nya bil- och passagerarfärjorna, som kommer att levereras under andra halvan av 2018, kan ta upp till 180 bilar, 550 passagerare samt besättning. Färjorna är 425 fot långa och går i 18 knop. Läs mer på GNV Magazine 170217.

 

År 2025 kommer ca 10 % av världens medeltunga och tunga lastbilar gå på komprimerad och flytande naturgas enligt en rapport från Frost & Sullivan (F&S). Det är Kina, Europa och Nordamerika som kommer att stå för mer än 80 % av den globala försäljningen av tunga gasfordon.Läs mer på GNV Magazine 170214.


Helsingfors byter ut naturgas mot biometan i sina stadsbussar

Helsingfors kommer under 2017 att få biometan I stället för naturgas i de 22 gasbussar som går i stadstrafiken. Upphandlingen gjordes av Helsinki Region Transport (HSL) som räknar med att valet av biometan kommer att minska koldioxidutsläppen årligen med 1 367 ton. Gasen till bussarna levereras av Gasum. Läs mer på GNV Magazine 170123.


Tyskland provkör LNG i hamnen i Druisburg

Enligt representanter för RWE erbjuder hamnen I Druisburg utomordentliga möjligheter för LNG. Som världens största inlandshamn har den access till alla trafikled. Det pilotprojekt som nu pågåromfattar mobila tanktställen och en konvertering av fordonen i hamnen till LNG-drift. Läs mer i GNV Magazine 170104.

 


2016


Reading bekräftar ordern för första fem ADL dubbeldäckare som ska gå på biogas

Reading Buses har bekräftat att de lagt en order till Alexander Dennis (ADL) om de första dubbeldäckarna i Storbritannien som går på gas och som därmed ingår i landets största bussflotta.

Fordonen, som kommer att tas I bruk i slutet av november 2016, är alla Enviro400CBG biogasbussar, utvecklade av ADL och Scania. Bussarna motsvarar LCEB standards och släpper bevisligen ut 20 % mindre koldioxid än motsvarande Euro 6 diesel fordon. Eftersom fordonen går på biogas innebär det att de är de mest miljövänliga bussarna någonsin i Storbritannien. Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-13. 

 


Alimerka köper tjugo LNG-lastbilar av Scania

Den spanska livsmedelskedjan Alimerka har köpt tjugo nya distributionsfordon som går på flytande naturgas (LNG), vilket minskar koldioxidutsläppen med 30 % jämfört med motsvarade dieselfordon. För varje lastbil blir minskningen 40 ton mindre koldioxid per år enligt Alimerka. som valde Scania som leverantör. De två LNG-tankarna garanterar en räckvidd på 100 mil. Affären, som gick till Scania, motsvarar en investering på 3 M€.

Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-06.


Gazprom väljer LNG som bränsle för vägtransporter på hemma-marknaden

Gazprom har tagit fram en plan för  småskalig produktion och användning av flytande naturgas (LNG) för perioden 2017-19. I planen ingår flera pilotprojekt i syfte att främja  användningen av LNG på hemmamarknaden. Företaget har skissat ett distributionsnät för gasstationer över hela Ryssland och håller på att undersöka vilka förvätskningsmetoder som är bäst anpassade för småskalig produktion av flytande naturgas. Fordonsgasen ses som prio ett på den ryska hemmamarknaden. Läs hela artikeln på GNV Magazine 2016-11-06.


Scania levererar LNG-lastbilar till Holland

Den 20 oktober 2016 fick Tielbeke Transport i den holländska staden Lemelerveld åtta nya Scania G340 Highline lastbilar som går på LNG och som kommer att leverera varor till Kruidvat apotek och kemikalie-affärer.

Företaget valde LNG därför att standardtankar på 150 kg har den räckvidd som behövs för deras dagliga leveranser. Kör man med motsvarande fordon som går på komprimerad gas (CNG) krävs ett extra stopp för tankning. Dessutom har man redan fyra likadana enheter inom företaget.

Fordonen har en körsträcka på 100 000 km/år. De levererades av Scania Zwolle och Scania Lemler-veld står för servicekontraktet. Läs mer på GNV Magazine.


LNG på frammarsch I Italien

Det italienska transportföretaget i-Fast Automotive Logistics har beställt 10 Iveco New Stralis Natural Power (NP) fordon som går på LNG. Detta är den första europeiska leveransen av fordon som används för biltransporter och som går på LNG. Valet av LNG innebär att fordonen kan köra in i städer där tuffare ljud- och utsläppsgränser håller på att introduceras.

I Italien finns idag sex LNG-stationer men nya tankställen planeras och I slutet av året uppskattar man att det ska finnas totalt tio LNG-stationer i landet. Läs mer här.


Storbritannien ser en stor potential för användning av biogas i transportsektorn

Enligt en ny rapport från Renewable Energy Association finns en stor potential i förnybara gasformiga bränslen t.ex. biometan som skulle kunna användas inom transporter, särskilt tunga fordon. Bränslens skulle kunna produceras från matrester och annat organiskt avfall och bidra till att nå 2020-målen. Läs mer på GNV Magazine från den 22 april.


Det spanska företagt INLAGRI har köpt fem Iveco Stralis lastbilar som går på flytande naturgas (LNG).

Enligt Iveco kommer bilarna att minska bränslekostnaderna med 40 % och investeringskostnaderna med 10 % jämfört med dieselbilar. Läs mera på GNV Magazin från den 22 april.


Europeisk biogasorganisation, EBA, vill ha EU-gemensamma regler för bioenergi.

Samtidigt som avsaknaden av en europeisk biogaspolicy ger medlemsländerna friheten att anpassa sina lagar till förutsättningarna i det egna landet så försvåras den gränsöverskridande handeln med biometan. EBA vill också att alla medlemsländer inför obligatorisk källsortering och insamling av organiskt hushållsavfall och företagsavfall för att öka andelen näringsämnen som tas tillvara genom rötning. Dessutom trycker man på att det ska finnas biometan på alla gastankställen i hela Europa antingen som sådan eller som inblandning I naturgas per 2030. Läs mer GNV Magazine.


Fortsatt internationell framgång för Biogas Sydosts medlemmar:

Purac bygger Nordens största anläggning för flytande biogas i Norge

Efter ett fantastiskt 2015 fortsätter framgångarna för Biogas Sydost medlemmen Purac som ska projektera och bygga Nordens största anläggning för framställning av flytande biogas i Skogn i närheten av Trondheim.

Anläggningen ska producera flytande biogas med ett energiinnehåll på 250 GWh per år motsvarande ca 25 miljoner liter diesel, vilket kommer att bespara miljön årliga utsläpp om ca 60 000 ton CO2 från fossila bränslen – ett väsentligt steg i rätt riktning gällande klimatpåverkan! Läs mer här


Kalmarbaserad Biogas Sydost medlem Purac Puregas AB får bygga Danmarks största uppgraderingsanläggning för biogas

Anläggningen som kommer att ligga i Vojens Denmark kommer att uppgradera upp till 6 000 Nm3 rågas i timmen och producerar energi som motsvarar en årlig konsumtion av 10 000 fordon. Anläggningen kommer att byggas och ägas av en annan Biogas Sydost medlem E.ON och Soenderjysk Biogas Invest A/S till hälften var. Läs mer här.


Unilever går över till flytande naturgas

Konsumentjätten Unilever har informerat om deras planer att gå över till flytande naturgas (LNG) i syfte att minska koldioxidutsläppen. Beslutet innebär att i slutet av 2016 kommer företaget att ha 100 LNG lastbilar i bruk. Enligt företaget kommer användningen av LNG minska koldioxidutsläppen med 11.5 % samt kväveoxid- och kvävedioxid-utsläppen med 35 % jämfört med diesel. Men störst effekt, en minskning me 95 %, får man när det gäller partikelutsläpp dvs. de utsläpp som orsakar hjärt- och lungsjuk-domar. Samtidigt förväntas ljudnivån minska med upp till 50 %. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.


Spanien siktar på 40.000 gasdrivna fordon 2025

Spanien uppskattar att antalet gasfordon I landet kommer att stiga till 40 000 till år 2025. Av dessa går 4 000 på flytande naturgas (LNG) och 36 000 på komprimerad naturgas (CNG). För att uppnå målet har man satt en budget på två miljoner euro.De som köper gasbilar kan få ett stöd om 4 000€, för lätta lastbilar och distributionsbilar är stödet mellan 3 500 och 6 500€. Stödet för bussar och tunga lastbilar uppgår till 11 000 – 21 000 €. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202. 


Matthias Maedge utnämnd till ny generalsekreterare i NGVA Europe

Matthias Maedge har utnämnts till NGVS Europas nya general-sekreterare från 2016. Han efterträder Lennart Pilskog, som var generalsekreterare 2014-15 samt representerade Volvo i ett antal år i NGVA:s styrelse. NGVA är en intresseorganisation med syfte att främja användningen av natur- och biogas som fordonsbränsle. Läs mer på GNV:s hemsida från 160202.


Antalet gasbussar ökar iTjeckien

Drygt 26 % av de nyregistrerade bussarna i Tjeckien gick på komprimerad naturgas (CNG) under 2015. Andelen gasbussar har ökat varje år från 10 % till drygt 26 %. Räknat på totalt antal bussar är andelen 4,5 % eller 880 fordon i 40 städer. Enligt statistik från CGA, Compressed Gas Association, går idag upp till 782 000 bussar i världen på gas. Läs mer på GNV Magazine från den 21 januari 2016.


Försäljning av gasbilar i världen kan överskrida 35 miljoner dollar 2025

konstaterar Navigant Reseach i Massachusets, USA i en färsk rapport. Men för att gas ska nå sin fulla potential som fordonsbränsle måste det finnas tillräckligt med tankställen och bilar som går på gas. Finns inte tillräckligt med bilar är det svårt att få bränslebolag att investera i tankställen och utan tankställen vill inte kunderna köpa gasbilar. Problemet är det samma i hela världen. Läs mera på gnvmagazine från den 5 januari 2016.


85 % av busstrafiken i Madrid går på naturgas 2016

Kommunfullmäktige i Madrids stad godkände inköp av 200 nya bussar varav 170 eller 85 % ska gå på gas 2016. Anledningen är att man vill förbättra luftkvaliteten i staden. Affären innebär att 43-50 % av Madrids bussflotta kommer att gå på gas. Läs mera på: gnvmagazine från den 30 december 2015. 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA

.