I år fokuserade Bioenergidagen på förbränning, förgasning och på konkurrensen på värmemarknaden. 

 

 25 november var det dags för den årliga Bioenergidagen, ett arrangemang mellan Bioenergigruppen, Energikontor Sydost och Linnéuniversitetet, där såväl doktorander inom energifältet, som representanter från olika företag får presentera sina pågående projekt och resultat. I år fokuserade Bioenergidagen på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt tekniker för förgasning och förbränning. Ett 60-tal deltagare samlades för att lyssna och för att diskutera olika bioenergifrågor. 
 
Se dagens program och presentationer här
 
För mer information, kontakta

Göran Gustavsson 
Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 
E-post