Bioenergigruppen i Växjö AB

Utveckling för mer bioenergi i södra Sverige

 

En regional satsning på bioenergi för värme och el

Bioenergigruppen i Växjö har sedan starten 1996 arbetat för att utveckla bioenergin i södra Sverige. Den består idag av en handfull medlemmar, aktiva inom konsultverksamhet, tillverkning, distribution och leverans av bioenergi.

 

Bioenergigruppens arbete har sedan 1996 inriktats på att stödja en utveckling på bioenergiområdet inom främst

 • kunskapsuppbyggnad om biobränsleeldade värmeanläggningar, inriktning på förbrännings- och miljöprestanda 
 • studier av utsläpp av små partiklar och dess påverkan på hälsan 
 • utbyggnad av miljövänliga biobränsleeldade anläggningar i regionen 
 • utveckling av teknik för tillvaratagande och förädling av biobränsle 
 • samverkan kring affärsutveckling inom bioenergiområdet

 

Mål

Bioenergigruppens ändamål är att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom det bioenergitekniska området och samverka med Linnéuniversitetet och näringslivet i regionen

 • Att utveckla bioenergisektorn och öka bioenergianvändningen i södra Sverige genom FoU inom tillvaratagande, logistik och för- ädling av biobränslen.
 • Att vara en naturlig länk mellan samhälle, näringsliv och universitet avseende bioenergi.

 

Medlemmar i Bioenergigruppen i Växjö AB

Bioenergigruppen består idag av fem medlemmar: VEAB, EON Värme Sverige AB, Hotab Eldningstek AB, Järnforsen Energisystem AB och ÅF Consult AB.

 

     

 

 

Teknisk kommitté

För teknisk utveckling finns en teknisk kommitté.

 

Stöd till forskning

Syftet med forskningen som Bioenergigruppen stödjer ska vara att resultaten är praktiskt tillämpbara och att kompetens på så sätt förs in i branschen.

Områden för forskningen är:

 • Bränslen, med logistik och kvalitet
 • Förbättrad prestanda och förbränning i olika typer av pannor
 • Affärsutveckling
 • Kundbeteenden

 

Stöd för utbildning

 • Utbildning inom energi- och specifikt bioenergiområdet på både gymnasienivå, YH och universitetsnivå
 • Medverka till att utbildningen bedrivs så att den efterfrågas av såväl studenter som näringsliv.
 • Öppna företagen för studenterna för praktik och examensarbeten.

 

Deltagare i tekniska kommittén

 I FoU-arbetet ingår förutom medlemmarna i Bioenergigruppen även Bioenergicentrum vid Linnéuniversitetet, Affärsverken Karlskrona, E.ON värme AB och Energikontor Sydost.