Boka in ägardialog med oss

 

Energikontor Sydost har som uppdrag att verka för att våra ägares energi- och klimatmål uppnås. I vårt uppdrag ingår att föra dialog med våra ägare för att på bästa sätt driva projekt och genomföra uppdrag som kommer ägarna till nytta.


Alla våra ägare har möjligheten att boka en tid för ägardialog med oss. 

 

Syfte och upplägg

Upplägget för ägardialog med Energikontoret kan se olika ut, men i grunden är syftet att utbyta information för att våra ägare ska få ut det mesta av den kompetens som Energikontor Sydost tillför, utifrån det verskamhetsområde som ägaren behöver stöd inom. 

  • Ägardialog hålls 1-3 gånger per år, ägaren bestämmer antal och när i tiden det passar bäst. 
  • Ägaren bestämmer vilka från Energikontoret som ska medverka; vd, kontaktperson, medarbetare med specifik expertis.
  • Ägardialog med Energikontor Sydost tar ca 1-2 timmar. 

 

För att mötet ska bli så effektivt som möjligt är det önskvärt att det från ägarens sida deltar exempelvis representanter från KSAU, kommunchef, miljöstrateg, energi- och klimatrådgivare.

 

Kontakta oss för att boka en dag och tid för ägardialog med Energikontor Sydost. Ägardialog kan ske både digitalt och fysiskt på plats. 

 

Med vänlig hälsning

Porträtt på Christel Liljegren

Christel Liljegren                                                                                

Vd                                                                          

Tel. 0706-20 83 08

christel.liljegren@energikontorsydost.se         

                                               

Verksamhetsområden

 

 

 

Verksamhetsinriktning

Energikontor Sydost AB ägs av en ideell förening, Föreningen Energikontor Sydost,  vars medlemmar är kommuner och regioner i Sydost, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vår verksamhet bygger på att driva projekt inom energieffektivisering och förnybar energi, som bidrar till att uppnå ett hållbart energisystem.

Målgrupp

Vår verksamhet riktar sig till offentlig sek, företag och föreningar i första hand. Allmänheten nås via de kommunala Energi- och klimatrådgivarna, vilka vi samordnar, eller genom stöd till ägarna i deras aktiviteter riktade till allmänheten.