Vindkraftsseminarium i Kalmar

Publicerad: 2016-02-09

Den tionde februari arrangeras en utbildnings-och seminariedag om vindkraft i Kalmarsalens Glasveranda, Kalmar. Arrangörerna Energikontor Sydost och Energikontoren Sverige informerar om vindkraftens funktion, miljöpåverkan, ekonomiska aspekter av vindel och processerna kring att bygga vindkraft. Seminariet öppnar 13.00-15.30 för näringslivet och 16.30-18.00 för allmänheten.

 

Utbildningsdagen kommer att informera om varför vi bygger vindkraft, hur det fungerar, vilken påverkan vindel har på miljön, hur tillståndsprocesserna ser ut för allt ifrån småskaliga till stora anläggningar. Potentialen för vindkraft är stor i Sverige och innebär goda förutsättningar, inte bara ute vid den vindrika kusten utan även inåt landet. Vindkraftverken går en lönsam framtid till mötes då de blir allt kraftfullare och dessutom kan anpassas till platsen de byggs på och därigenom producera el mer effektivt än tidigare.

 

Lönsamheten beror förstås på många olika faktorer, så som hur mycket el som produceras, priset på el och om det krävs särskilda infrastruktursatsningar på platsen ifråga. Seminariet kommer bland annat att besvara frågor kring elmarknaden, underhåll och drift, samt vilka möjligheter det finns för företag i samband med utbyggnaden av vindkraft i regionen.

 

Tid: 13.00-15.30 (för näringsliv) 16.30-18.00 (allmänheten)

Plats: Kalmarsalen Glasverandan (Skeppsbrogatan 49, Kalmar)

 

Läs program och inbjudan

 

För mer information, kontakta

Roger Gunnarsson                                                              

tel. 070-6208305