Vindkraft och vätgas - ny rapport om potential i Östersjöområdet

Publicerad: 2021-08-09

Två områden inom förnybar energi som är mycket aktuella är vindkraft till havs och vätgas. Energikontoret har bidragit till att göra en rapport där status och potential för dessa tekniker sammanställts. Rapporten fokuserar på Östersjöområdet. 

 

Sammanfattningsvis är potentialen mycket stor att producera grön el från vindkraft till havs. En del av denna el passar bra att använda till att producera vätgas. Idag har den mesta vätgasen i Europa fossilt ursprung vilket kan och måste ändras för att klara en omställning till ett hållbart energisystem.

Ta del av rapporten (engelska). 

 

För frågor om rapporten, kontakta

 

   

   Pierre Ståhl

   Projektledare

   070-688 75 20
   pierre.stahl@energikontorsydost.se

 

 

 

Rapporten har finansierats av Interreg Baltic Sea Region Seed Money.