Vi ställer oss bakom Expo Karlskrona

Publicerad: 2021-05-28

Energikontor Sydost ansluter som partner bakom Expo Karlskrona - en nationell och internationell arena för innovation, utveckling och hållbar tillväxt som ska resultera i nästa generations bomässa; Expo 25. 

 

Initiativet Expo Karlskrona är en följd av det breda arbete för ökad tillväxt som Karlskrona kommun just nu genomför. Fram till 2025 kommer en lång rad utvecklingsprojekt att genomföras i ett brett samarbete med flera olika aktörer, med fokus på fem områden; hållbar utveckling, ny teknik, stadsbyggnation, välfärd och livskvalitet.

 

Resultaten av de olika utvecklingsprojekten kommer att presenteras på den stora bomässan Expo 25, som kommer att pågå under några veckor 2025, både på plats i Karlskrona och online.  Fokus på mässan kommer inte bara ligga på boendemiljöer, utan även på livsmiljöer i stort och om hur framtidens samhälle ska gestaltas. 

 

Läs mer om Expo Karlskrona och vilka företag som är med som partner på expokarlskrona.se