Var med och påverka var laddpunkter kan byggas med statligt stöd

Publicerad: 2022-08-26

Naturvårdsverket ger genom Klimatklivet investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för att öka takten i elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. Via ett nylanserat kartverktyg på www.klimatklivet.boid.se, går det att utläsa både var det kommer finnas möjlighet att söka statligt stöd för nyetablering av publika laddpunkter och områden där det inte kommer finnas möjlighet.

 

Utanför tätort har man identifierat så kallade slutdestination- och knutpunkter (exempelvis naturreservat, sevärdhet, badplats, en lanthandel) markerade i grönt i kartbilden nedan. Inom dessa området kommer man att kunna söka stöd. Det kan dock finnas områden som saknas och därför har Länsstyrelserna bjudit in till samråd där man kan lämna in synpunkter på områden som bör prioriteras. Samma sak gäller röda områden, områden där man inte kan söka stöd.

 

 

Sista dagen att lämna synpunkter är 2 september. Viktigt - får Länsstyrelsen inte in några synpunkter finns en risk att strategiska områden inte kommer att erbjudas statligt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur i vår region.

 

Lämna din synpunkter hos: