Vägledning för batterilagring i byggnader

Publicerad: 2021-03-12

Lagring av el i batterier skapar möjligheter för byggnader att bli delvis eller helt självförsörjande på energi. Energikontor Sydost har tagit fram en vägledning för batterilagring i byggnader som ska ge alla intresserade en bakgrund om tekniken och kunskap om vad man ska tänka på inför en installation.

 

Att klara energiförsörjningen, samtidigt som vi måste minska påverkan på klimatet och ersätta fossila bränslen, är en av våra stora utmaningar idag. Samtidigt som det i Sverige pågår en stor utbyggnad av framförallt vindkraft och andelen solel ökar snabbt, pågår det en elektrifiering som kommer leda till allt fler elfordon och en allt större elanvändning. På grund av den ökande andelen vind-och solel, som är beroende av väder, riskeras tidvis även brist på el (effekt) i vissa områden. Detta har skapat en drivkraft att testa och utveckla system för lagring av el. 

 

Batterilagring tillsammans med solceller skapar möjligheter för byggnader att bli delvis eller helt självförsörjande på energi. Lagring kan också möjliggöra utbyte mellan byggnader i en stadsdel och få stor betydelse i det lokala energisystemet. 

 

Energikontor Sydost har tagit fram en vägledning som fokuserar på användning av batterier som en del av energisystemet i en byggnad. Syftet är att ge alla som är intresserade av energilagring en bakgrund om tekniken, kunskap om vilka frågeställningar som är viktiga att gå ""igenom inför ett projekt, samt om vilka tillstånd som behövs inför en installation.

 

"Rätt dimensionerad kan ett batterilager öka andelen av den egenproducerade elen som används lokalt. Vår nya vägledning ger bra information för den som funderar på att köpa ett batterilager", säger Pierre Ståhl, projektledare på Energikontor Sydost.

 

Vägledningen för batterilagring är framtagen inom Energisamverkan Blekinge, ett samarbete med Region Blekinge, Blekinges kommuner och deras kommunala bostadsbolag. Vägledningen finns för nedladdning på
Energisamverkan Blekinges hemsida.
         

                   Figur som visar hur batterilagring med solceller fungerar.