Växla upp! Ställ bilen och ta cykeln!

Publicerad: 2020-09-16

Nu lanseras Växla upp - ett initiativ som ska få fler Blekingebor att välja cykeln framför bilen.

 

Initiativet Växla upp körs igång i samand med Europeiska Trafikantveckan i september. Satsningen syftar till att sporra invånare i Blekinge att ta cykeln istället för bilen för att ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter. 

 

"Genom att ladda ner Växla upp!-appen får du möjlighet att vara med i olika tävlingar och utmaningar relaterat till vardags- och fritidscykling. Du kan antingen välja att vara med i de utmaningar som du hittar i appen, eller så väljer du att utmana dig själv och dina vänner", säger Sarah Keidser, projektledare för initiativet, i Region Blekinges pressmeddelande 200914

 

Växla upp ska inte enbart bidra till mer cyklande och därmed mindskade koldioxidutsläpp, ett annat viktigt syfte är att få kunskap kring cykling hos länets invånare för att till exempel kunna underlätta för fysisk planering av cykelvägar. 

 

Läs mer här om var du hittar Växla upp!-appen, framtagen av Blekinge Tekniska Högskola och Netport Science Park.

 

Initiativet Växla upp är en del av satsningen Kombinerad mobilitet i Blekinge, som drivs av Region Blekinge, Energikontor Sydost, Blekinge Tekniska Högskola, Länsstyrelsen i Blekinge län och NetPort Science Park. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta Kerstin Eriksson eller Annika Öberg