Vätgas och batterier på tapeten i Bryssel

Publicerad: 2018-06-12

EU satsar på hållbar batteritillverkning och vätgasen kan ha potential för en energirevolution, så gick diskussionerna under EU Sustainable Energy Week i Bryssel i början av juni. Energikontorets Katrine Svensson och Göran Gustavsson åkte ner tillsammans med energi- och klimatrådgivare Therese Samuelsson för att ta del av de senaste nyheterna. 

 

Att delta på EU Sustainable Energy Week är ett utmärkt tillfälle att bredda sina kunskaper men också att knyta kontakter.  Förutom att vara med  på ett miniseminarium om Sardiniens klimatstrategi samt om hur vår polska partner använder regionalfonden för att få mer koldioxidsnåla byggnader,  inledde vi veckan i Bryssel med att träffa personal på Europakontoret Småland Blekinge Halland. Det är viktigt med ett ömsesidigt utbyte av information för att de ska kunna fånga upp intressanta aktiviteter som rör de områden som vi på Energikontoret vill arbeta med. 

Därefter fick vi möjlighet att  lyssna på några av de många föreläsningar och debatter som arrangeras under Energy Week.

 

Vätgas - en potentiell energirevolution

Vätgas har varit en het fråga i Bryssel den senaste månaden. Många ser en stor potential i vätgas eftersom det redan finns en infrastruktur för att transportera gas i Europa. När det är stor produktion av solel i södra Europa skulle den kunna omvandlas till vätgas och transporteras till norra Europa. På motsvarande sätt kan överskott från vindkraft i norra Europa transporteras till södra Europa. Vätgas beskrevs ha potential för en energirevolution!

I ett framtidsscenario presenterades en vision där vätgas kommer att användas för tunga och långväga transporter och el för korta transporter och lätta fordon. Dessutom kommer vätgas att användas i byggnader. En egen produktion av vätgas skulle dessutom minska Europas beroende av att importera gas.

Lagring är en förutsättning för att klara av en varierande energiproduktion och det pågår många projekt inom EU med test av lagring på byggnadsnivå, men vi behöver testa mer på samhällsnivå också! Japan planerar att importera solenergi från Australien. För att göra det planerar de att bygga en pipeline för kyld vätgas. Detta ska vara klart inför OS i Tokyo 2020!

 

EU satsar på batterier

Även batterilagring diskuterades och vi fick höra om flera exempel där man testar system med energilagring på öar. Energilagringen används för att öka öarnas möjligheter att bli självförsörjande på el och samtidigt minskar man risken för strömavbrott. EU satsar nu mycket på en mer hållbar batteritillverkning. EUs Clean Energy package förväntas också få stor betydelse för utvecklingen av stationära batterier. Digitaliseringens betydelse togs upp både ur byggnadsperspektiv och för enskilda konsumenter. Det finns också en tydlig önskan att fler hushåll ska producera egen el. Ett intressant initiativ som togs upp var Brooklyn Microgrid project. Det började med 3 grannar som började producera solel – nu är de drygt 60 anslutna hushåll som köper och säljer el till varandra via en app. Det har öppnat för en ny marknad som påverkar lönsamheten på ett positivt sätt.

 

 

  

 

 

 

 

Katrine Svensson 

Projektledare
katrine.svensson@energikontorsydost.se

 

Miniseminariet om Sardiniens klimatstrategi arrangerades som en del av projektet Enerselves.

Läs mer om projektet Enerselves - För ökad integrering av förnybar energi i byggnader