Upphandling ett kraftfullt verktyg för hållbarhet

Publicerad: 2017-12-04

30 november samlades ca 35 personer från privat och offentlig sektor i Karlskrona för att lära sig mer om  verktyg för hållbar upphandling. 

 

Ett av svaren på dagens inledande fråga om varför vi ska jobba med hållbar upphandling, blev: ”Upphandling är ett kraftfullt verktyg om man vill jobba för hållbarhet”. 

Landstinget Blekinge inledde med att berätta om sitt arbete med upphandling och hur de samverkar för att maximera nyttan av upphandling som ett verktyg för att nå ett hållbart samhälle. Karin Lonaeus från Nationella kansliet Hållbar Upphandling fortsatte med att berätta om hur de verkar på nationell nivå för att Landsting och regioner ska bedriva sina verksamheter så att de främjar en hållbar utveckling. 21 landsting och regioner samarbetar just nu för att få en effektivare hållbar upphandling. 

 

Stöd och verktyg från Upphandlingsmyndigheten

Trots tågförseningar hann Margareta Bergh från Upphandlingsmyndigheten fram i tid och hon delade bland annat med sig av de verktyg och stöd som Upphandlingsmyndigheten erbjuder via sin hemsida. Bland annat kriteriebiblioteket och miljömålssök.

 

Goda exempel - busstrafik och fossilfri entreprenad 
Dagen avslutades med två goda exempel. Först ut var doktoranden Malin Aldenius från Lunds Universitet och K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Hon hade studerat upphandling av busstrafik och hur man genom upphandling kunde styra mot olika typer av drivmedel i bussarna i kollektivtrafiken. Målet om 90% förnybart till 2020 är ambitiöst, men hon visade att Blekingetrafiken redan har nått målet och låg tvåa i landet när det gäller andel fossilfritt bränsle. 

 

Monica Lagervall, upphandlare från Norrköpings kommun, visade ett praktiskt exempel på hur hon har varit med i omställningen till fossilfria entreprenader och hur hon i sitt dagliga arbete utvärderar och kontrollerar entreprenörer och underentreprenörer.  Hon tar prover på bränslet som finns i tanken och skickar sedan till RISE för analys. Felaktig användning resulterar i vite för entreprenören.

 

Utmaningar för en fossilfri transportsektor

Det är positivt att fossila drivmedel ersätts med mer hållbara alternativ. Under seminariet kom frågan upp om tillgång på förnybara drivmedel. Eftersom vi i Sverige importerar i princip allt förnybart bränsle inom transportsektorn, är en utmaning att finna sätt att öka den inhemska produktionen. En utmaning är också att öka medvetenheten kring var de förnybara drivmedlen som vi använder kommer ifrån och säkerställa att de produceras på ett hållbart sätt i en annan del av världen.

 

Upphandlingsdagen arrangerades av Energikontor sydost, Landstinget Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge, inom arbetet i  nätverket för fossilfria sydostkommuner.

Se dagens presentationer här.

 

För mer information, kontakta Anna Månsson

 

 Annika Christensson, miljöchef på Landstinget Blekinge.