Ukraina hakar på bioenergiprojekt

Publicerad: 2016-12-13

FORZA, en ukrainsk organisation, ska få ta del av erfarenheter gjorda i SecureChain i nya projektet SecvalChain. 

 

Secvalchain är ett nystartat projekt finansierat av Svenska Institutet som syftar till att upprätta ett partnerskap mellan Energikontor Sydost och FORZA, en byrå för hållbar utveckling från ukrainska Karpaterna. FORZA ska via ett bilateralt utbyte med konsortiet för projektet SecureChain tillskanska sig erfarenheter och goda exempel för att främja ett hållbart skogsbränsleuttag

och bioenergianvändning i sin egen skogstäta region. FORZA kommer i sin tur att bidra med ytterligare resultat som konsortiet i SecureChain kan använda sig av.

 

Konsortierna för SecvalChain och SecureChain kommer att interagera bland annat genom studiebesök i Sverige och i Ukraina. Tanken är att projektet ska bidra till ökad bioenergianvändning, samt nya kontaktnät och affärsmöjligheter för bioenergiföretag både i Sverige och i Ukraina. 

 

Läs mer om SecvalChain här.

För frågor, kontakata

Göran Gustavsson 

Projektledare

Tel. 0709-21 60 54 
E-post