Studieresa för Sydosts rådgivare

Publicerad: 2018-10-31

Energikontoret arrangerar studieresa och utbildning för regionens energi- och klimatrådgivare. Den 6–7 november åker de till Eksta gård i Kungsbacka för att bland annat titta på det passivhusområde som har ett eget likströmsnät mellan byggnaderna, vilket möjliggör att man kan flytta producerad solel mellan byggnader efter behov.


Dag två tillbringas i Varberg, då Sydosts rådgivare tillsammans med Västra Götalandsregionens, går Beteendelabbets utbildning Beteendedesign. De får lära sig om hur de med hjälp av psykologi, beteendeekonomi och design kan skapa hållbara beteenden. Utbildningen varvas med föreläsning och praktiska övningar som ger en bättre förståelse för vår hjärna, mänskligt beslutsfattande och vad som påverkar beteenden.


Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk, kostnadsfri service som kommunerna erbjuder, finansierat av Energimyndigheten för att öka takten i energiomställningen. Energikontorens roll är att vara regionala utvecklingsledare, det vill säga att samordna och stötta rådgivarna. Där ingår till exempel att anordna utbildningar och studiebesök.


Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommun. Rådgivarna gör också ett flertal olika informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

 

Hitta din energi- och klimatrådgivare i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

 

Läs nyhet om  insatsprojekten från 2018-06-20.

Läs om insatsprojekten på Energimyndighetens hemsida.