Studenter presenterade digitala lösningar för persontransporter i Blekinge

Publicerad: 2018-01-26

Cykeldelning och nyttjande av underjordisk infrastruktur var några av förslagen som studenter från Hyper Island presenterade som lösningar för persontransporter i Blekinge. 

 

I slutet av 2017 blev Klimatsamverkan Blekinge (som Energikontor Sydost deltar i) tillfrågad av yrkeshögskolan Hyper Island i Karlskrona att bidra med Blekinges utmaningar kopplat till Agenda 2030, varpå temat hållbara persontransporter valdes ut.  Studenterna fick sedan utmaningen att under ca 48 timmar ta fram olika förslag för att lösa transportutmaningen i Blekinge. Programmets inriktning var Digital Media Creative vilket innebar att det i alla lösningar skulle finnas en koppling till digitalisering.
 

 
 

Lösningarna presenterades för Klimatsamverkan Blekinge i slutet av januari i form av en kort youtube-film på några minuter. De lösningar som eleverna arbetat fram hade fokus på delningsekonomi. Flera lösningar med cykeldelning presenterades specifikt för Trossö, som ofta har problem med trängsel och bilköer. Förslagen innebar också att ta fram cykel-appar, som kunde knytas an till någon form av tävling i syfte att motivera fler människor att cykla. Det fanns även förslag på delning av lokaler i form av arbetshubbar utanför städerna i Blekinge där syftet var en kortare resa med bibehållet socialt arbetsklimat. 
En grupp presenterade en lösning i form av ett socialt event en gång om året med fokus på kunskapshöjning och en konsttävling. En sista grupp hade tagit ett lite annorlunda grepp om utmaningen och presenterade en lösning för Trossö som byggde på att använda befintlig underjordisk infrastruktur, inte bara för transport utan även för sociala aktiviteter.

 

Se elevernas presentationer på Hyper Islands hemsida

 

För mer information, kontakta

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-415 45 42
anna.mansson@energikontorsydost.se

 

 


 

 

Läs mer om yrkeshögskolan Hyper Island

Läs mer om nätverket Klimatsamverkan Blekinge