Stärk ditt företag genom effektivare energianvändning

Publicerad: 2021-10-29

Du som driver ett litet eller medelstort företag i Kronobergs eller Kalmar län kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att påbörja och/eller vidareutveckla ditt energiarbete - att använda energi effektivt, anpassa behovet av- och öka andelen förnybar energi.  

 

Vi stöttar dig kostnadsfritt med energiråd och coachning i hur ditt företag kan utvecklas så att du ökar dina möjligheter att minska både kostnader och klimatpåverkan.  Detta medför att du ökar din konkurrenskraft och därmed kan gå starkare ur pandemin.  Vi riktar detta stöd till alla branscher. 

 

Energiråd - ett första steg

Vi startar med att gå igenom företagets energianvändning för att få svar på hur mycket energi som används i verksamheten. Därefter tar vi fram en enklare analys som innehåller exempel på åtgärder för energieffektivisering, vilket i sin tur kan bidra till sänkta energikostnader och minskad klimatpåverkan.

 

Fortsatt coachning i energiarbetet

Efter ett energiråd kan Energikontor Sydost fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiviserande åtgärder som energirådet visade på. Här ingår också att titta på möjliga ekonomiska stöd som kan sökas för, tex en investering. Läs mer om företagsstödet. 

 

Energieffektivisering - en viktig del i den gröna omställningen!