Solkarta över Blekinge

Publicerad: 2016-12-07

Länsstyrelsen i Blekinge län är klara med upphandlingen av en solkarta som ska kartlägga Blekinges potential för solelsproduktion.

 

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge arbetar för att integrera solenergi i den fysiska planerigen i Blekinge län. Som en del i projektet "Sol i fys" kommer en solkarta över Blekinges alla kommuner att tas fram. Solkartan ska digitalt visualisera instrål­ningen mot hustak och fasader i olika riktningar, samt den förväntade produktionen av solel.

Genom att peka ut bra sollägen kan solkartan underlätta och främja installationen av solel och solvärme inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder. Solkartan kommer att täcka kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 

 

Länsstyrelsen i Blekinge län blev i dagarna klara med upphandlingen av solkartan, som ska tas fram utav företaget Tyréns AB.

Solkartan ska vara färdig till sommaren 2017. Arbetet finansieras av Energimyndigheten.

 

Just nu pågår flera olika solprojekt/satsningar i Blekinge. 

 

Läs mer om Sol i fys.

Läs mer om Sol i Syd

 

 

För frågor, kontakta

                                                                                     Anna Månsson 

Projektledare

Tel. 073-415 45 42                                                      

E-post