Småskalig kraftvärme fungerar över förväntan!

Publicerad: 2018-06-25

Hushållsel till 32 villor eller 163 MWh el.

Så mycket el har Ronneby Miljöteknik producerat bara genom att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. När den första säsongen som småskaligt kraftvärmeverk summeras är Ronneby Miljötekniks fjärrvärmechef Arne Andersson nöjd. "ORC-turbinen har levererat över förväntningarna", säger Arne Andersson.
 

Två nya ORC-turbiner i Skåne

Som följd av de studiebesök som arrangerats i Ronneby under vinter 2017/2018 har två värmeverk i Skåne investerat i ORC-turbiner som ska vara i drift under sent 2018. Läs mer

 

Examensarbete visar på lönsamhet

Under våren 2018 har två studenter på Linnéuniversitetet undersökt lönsamheten för en ORC-anläggning. Resultaten visar att en ORC-anläggning, där den producerade elen används internt på en fjärrvärmeanläggning, har en återbetalningstid på omkring 8 år. Lönsamheten ökar med antalet driftstimmar och lönsamheten kan öka ytterligare om ORC-anläggningen kan kopplas till pannor som producerar värme hela året, inte endast under fjärrvärmesäsongen. Examensarbetet  kan du läsa här

 

Läs mer om ORC-tekniken för småskalig kraftvärme i Bräkne-Hoby. Nyfiken på hur det fungerar? Boka ett studiebesök!

 

Vill du veta mer? Kontakta:

Daniella.Johansson@energikontorsydost.se