Småskalig kraftvärme och ö-drift i fokus på Kraftvärmeforum

Publicerad: 2018-10-25

Småskalig kraftvärme spås få en viktig roll i framtiden och ö-drift är ett hett ämne. Energikontor Sydost och Ronneby Miljöteknik gav input till nationell strategi för fjärrvärme och presenterade erfarenheter från Bräkne-Hobys ORC-anläggning på årets Kraftvärmeforum.

 

Energiföretagens årliga konferens Kraftvärmeforum ägde rum 4 oktober på Rosensbergs slott i Stockholm. Temat på årets konferens var – Kraftvärmen i Fokus. Bland talarna fanns Svenska Kraftnät, Svebio, Energiföretagen Sverige, Jönköping Energi och Stockholm Exergy.

 

Erfarenheter från småskalig kraftvärme

Som en del i konferensen var Energikontor Sydost och

Ronneby Miljöteknik inbjudna att tillsammans med en

representant från företaget Againity, prata om småskalig kraftvärme och erfarenheter från det pågående Life+projektet  Småskalig kraftvärme. Erfarenheter och lärdomar från ORC-tekniken som producerar grön el på Ronneby Miljöteknik i BräkneHoby, samt om hur samverkan mellan olika organisationer är en nyckel till framgång.  På konferensen diskuterades bland annat hur effektbalansen påverkas av mindre kraftvärme och hur kraftvärmen prioriteras politiskt.  

 

Input till nationell strategi för fjärrvärme och kraftvärme

Konferensdeltagarna gav genom mentimeter input till Energiföretagen på

frågor kring kraftvärme och dess utmaningar och positiva effekter. Energiföretagen ska sedan sammanställa och ta med sig synpunkterna i arbetet framåt med en nationell strategi för fjärrvärme och kraftvärme. 

 

Framtida utmaningar och ö-drift

Många föreläsare med lite olika synsätt nämnde flertalet gånger den utmaning som effektbrist kan ge i framtiden. En utmaning som är verklighet redan i dag på ett tiotal platser i Sverige. Det finns regioner och kommuner som idag får neka nyetableringar för att elnätet inte har effektkapacitet. Svenska Kraftnät vill gärna se fler studier relaterat till ö-drift och kan ge bidrag till studier som undersöker möjligheterna för detta. 

 

Energikontor Sydosts sammanfattning av medverkandet från konferensen är:

Småskalig kraftvärme kan vara en väg framåt för att minska kapacitetsbristen under vintertid på lokala platser. Fler och fler energibolag pratar om småskalig kraftvärme. Alla på konferensen trodde att småskalig kraftvärme kommer att ha en viktig plats i framtiden, speciellt på det lokala planet.

Ö-drift är ett hett ämne som Svenska Kraftnät vill se utvecklas - ett ämne som är intressant även för våra medlemmar i Sydost. Möjligheten att söka bidrag från Svenska Kraftnät bör därför undersökas närmare. 
 

Energikontor Sydost fick möjlighet att bidra med input utifrån den kunskapen och det som gäller fjärrvärme och kraftvärme i vår region som Energiföretagen ska använda när branschens utmaningar och möjligheter kommuniceras med politiker.

 

Deltagandet gjordes inom ramen för projektet Småskalig kraftvärme som finansieras av EU programmet Life+ och Energimyndigheten.

 

För frågor kontakta projektledare Daniella Johansson