Se filmen om solkartan över Blekinge

Publicerad: 2017-08-18

I Blekinge finns en ny solkarta som visar solinstrålningen mot hustak och fasader i olika riktningar, samt den förväntade produktionen av solel för alla byggnader i Blekinge. Genom att peka ut bra sollägen kan solkartan underlätta och främja installationen av solceller och solfångare inom industri, handel, offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder.

 

I Blekinge finns ett mål om att det ska finnas 110 MW solceller i länet år 2030, vilket innebär en stor ökning från dagens 3,2 MW. Solkartan är framtagen inom Sol i Fys  som ett verktyg för att öka kunskaperna om solenergi och för att få fler att installera solceller.  Gå in på Blekinges solkarta och se hur mycket solel just ditt tak kan producera!

 

Länsstyrelsen i Blekinge har tillsammans med Energikontor Sydost tagit fram en film om solkusten Blekinge och den nya solkartan. 

 
Solkartan har tagits fram av Tyréns AB på uppdrag av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge, med stöd från Energimyndigheten. För statistik över solceller i Blekinge, gå in på solisyd.se