Satsning på skolledare i Kalmar län

Publicerad: 2020-08-17

14 augusti startade seminarieserien ”Att leda för hållbar utveckling” för skolledare i Kalmar län. Det är en ny satsning som ska öka skolledares kännedom om Agenda 2030. 

 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 kopplar till skolans styrdokument i syfte att ge huvudmän och skolpersonal ökad kännedom om Agenda 2030 och därmed förbättra förutsättningarna för att implementera utbildning för hållbar utveckling i undervisningen. Den nya seminarieserien "Att leda för hållbar utveckling" ska bidra till att stötta skolorna i den implementerings-processen. Satsningen gick av stapeln på Vimmerby gymnasium 14 augusti. Läs pressmeddelande

 

 

Seminarieserien omfattar fyra träffar under hösten 2020 med föreläsningar och erfarenhetsutbyte som ska fördjupa förståelsen för rollen som skolledare i relation till Agenda 2030 och Lärande för hållbar utveckling.

 

Satsningen genomförs inom samverkansprojektet En Agenda för alla i Kalmar län. Projektet syftar till att inspirera till- och stödja strategiskt arbete för att implementera Agenda 2030 i den kommunala verksamheten och Lärande för hållbar utveckling inom skolans verksamhetsområde. Projektet genomförs i samverkan mellan Energikontor sydost, Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Uppsala Universitet/ SWEDESD och Linköpings Universitet.

 

Vill du veta mer om detta?

Kontakta 

Kerstin Eriksson

Projektledare

070-620 83 07
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se