Samverkansmöte för Östersjöländer i Kalmar

Publicerad: 2020-03-04

Under två intensiva dagar träffas företrädare för organisationer i Tyskland, Polen, baltländerna, Finland och Ryssland för att utbyta erfarenheter och diskutera metoder för att systematisera energieffektivisering framförallt i kommuner. Att minska energiförbrukningen i fastigheter är en kritisk fråga för om vi ska lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle då fastigheter står för cirka 40 % av den totala energianvändningen. 


Energikontor Sydost är värd för mötet och är den svenska partnern i projektet ACT NOW där bland annat Mönsterås kommun stöttas i sitt arbete för att minska energianvändningen. Målet är att skapa ett smart energiledningssystem för kommunala fastigheter.


”Det behövs en kunskapsuppbyggnad, information och utbildning och verktyg i möjligheterna att uppnå goda resultat när det gäller miljö- och klimatfrågor.” säger Johan Milton, projektledare på Energikontor Sydost. ”genom att jobba transnationellt med de andra länderna runt Östersjön lär vi oss mycket, dels om varandra, men det även om vår egen region. Problemen är samma men förutsättningarna är väldigt olika i tex Kaliningrad och hos oss i Kalmar län. Det ger intressanta diskussioner.” 


”Vi ser att det går att överbrygga problem och skapa förutsättningar genom att skapa samverkan, kunskapsöverföring och utbyte av god praxis särskild viktig för de mindre kommunerna med sämre förutsättningar för att testa ny teknologi.” berättar Lidia Salame, projektledare på Energikontor Sydost

 

Lena Eckerberg, Energikontor Sydost, föreläser för gruppen.


Projektgruppen samlades redan 2 mars för en introduktion till Kalmar och fick en historisk tillbakablick om hur länderna runt Östersjön knyts samman av historia, med en guidad visning på Kalmar länsmuseums utställning Kronan.

 


Genom Act Now stöttar Energikontor Sydost regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom olika kunskapshöjande aktiviteter som seminarier, utbildningar och möten. Act Now stödjer utvecklingen och användningen av en effektivare styrning och övervakning av energiprestanda. Det handlar även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.