Så ska länets transporter bli grönare

Publicerad: 2020-10-09

Energikontor Sydost lovar att, tillsammans med åtta andra offentliga aktörer i Kalmar län, ytterligare skynda på arbetet med att göra länet till en fossilbränslefri region år 2030.

 

Energikontor Sydost, som ägs av kommuner och regioner i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län, har som uppdrag att via olika insatser öka medvetenhet och kunskap kring frågor som kan bidra till att energi används effektivare och att andelen förnybar energi ökar.
 

- ”Hållbara resor och transporter som med genomförs med fossilfria fordon är en av våra medlemmars och ägares största klimatutmaningar, men det finns samtidigt möjligheter att via samverkan genomföra stora förbättringar. Energikontor Sydosts uppgift är att stötta länets aktörer i detta arbete, och vi ser fram emot att tillsammans lösa våra utmaningar” säger Christel Liljegren, vd för Energikontor Sydost.
 

Sedan 2006 har målet funnits om att Kalmar län 2030 ska vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Detta arbete sammanfattas under begreppet No Oil 2030. Inom ramen för No Oil 2030 lanserade Klimatkommission Kalmar län i våras Transportutmaning Kalmar län 2020-2022.
 

- Vi erbjöd deltagarna ett smörgåsbord av åtgärder som behöver genomföras för att nå målet om fossilbränslefria samhällsbetalda transporter. Varje aktör - kommun eller motsvarande - som antagit transportutmaningen har valt några av dessa som sina åtaganden för de närmaste åren, säger Ilko Corkovic, ordförande i Klimatkommission Kalmar län.
 

Byte av konventionell diesel mot HVO100, förnybart bränsle i hyrbilar, fler biogasbilar, fler tjänstecyklar, fler laddstolpar, fler digitala möten och upphandlade fossilfria entreprenadtjänster är exempel på löften deltagarna har avgett. Klimatkommission Kalmar län har fått i uppdrag av Region Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län att samordna arbetet och öka takten för att nå länets energi- och klimatmål.
 

Transportutmaningen är en viktig del i arbetet, men är inte en tävling där någon pekas ut som bäst och någon som mindre bra. Istället vill vi visa upp och uppmuntra varje aktör till ytterligare steg framåt, säger Ilko Corkovic.

 

 

För mer information, kontakta Christel Liljegren