Rekommendationer för bränslekonvertering

Publicerad: 2022-02-23

Energikontor Sydost har, tillsammans med internationella partner, satt ihop ett antal rekommendationer kring hur man kan underlätta för bränslekonvertering och effektivare användning av bioenergi i fem olika industrisektorer, bland annat kraft och kraftvärmeproduktion.

Rekommendationerna är sammanställda, på svenska, i dokumentet 
BIOFIT POLICY REKOMMENDATIONER och riktar sig till beslutsfattare och alla aktörer som är intresserade av bioenergi.

 

För mer information, kontakta

 

   Göran Gustavsson

   Projektledare

   Tel. 0709-21 60 54
   goran.gustavsson@energikontorsydost.se 

 

 

 

Rekommendationerna är framtagna inom satsningen BIOFIT  med målet att sprida erfarenheter från konverteringar från fossilt till förnybart inom olika sektorer runt om i Europa, finansieras av Horisont 2020-programmet under avtal nummer 817999.