På fredag avgörs vilket kommunhus som är bäst på att spara energi

Publicerad: 2017-04-05

Den 7 april 2017 kommer resultatet energisparkampanjen Miljökloka kontor att redovisas och tre vinnare kommer tillkännages. 13 kommunala kontorshus i sydost har tävlat om att spara mest energi genom enkla beteendeförändringar. Prisutdelningen sker i samband med föreningen Energikontor Sydosts årsmöte i Ronneby.

 

Under ett års tid har flera offentliga kontor deltagit i en energispartävling där man genom framförallt beteendeförändringar skulle minska sin energiförbrukning jämfört med tidigare år.  I varje byggnad har man skapat ett energiteam som lett den lokala kampanjen i huset. Under året har man kollat belysningen i obemannade kontor, stängt av datorer, justerat värmesystem och ventilation för att minska sin energiförbrukning utan att minska komforten och påverka arbetsmiljön negativt.

 

”Gör man genomgående beteendeförändringar ser vi att det finns en besparingspotential på en 10–12 % om man är konsekvent med att få bort den onödiga energianvändningen.” säger Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost som leder den svenska delen av tävlingen. ”Det här visar att man kan energieffektivisera utan stora tekniska investeringar Det är bra att börja där om man vill minska negativ miljöpåverkan från sin organisation.”

 

I kampanjen genomfördes riktade motiveringskampanjer för att minska energianvändningen. Genom att mäta en byggnads/ett kontors energianvändning och visualisera energianvändningen före och efter, går det att minska på framför allt elanvändningen. 

 

Kampanjen pågick från mars 2016 till februari 2017.

Tävlingen har tre kategorier och vinnarna i respektive kategori belönas med 1000€ som ska gå till något miljöklokt i respektive byggnad. Vinnarna i kategori 1 får dessutom skicka fyra representanter till Bryssel den 20 juni, där de deltar i en europeisk energispartävling där 172 kontorsbyggnaders procentuella energibesparing kommer att ställas mot varandra. Totalt nås 15 200 medarbetare i hela Europa. 

 

 

Kategorierna är
1: Största energibesparingen i % jämfört med referensperiod.
2: Bästa kampanjen: Bästa interna informationskampanj - kvantitativt och kvalitativt
3: Mesta hållbarhet: Bästa aktivitetsplanen - som bedöms kunna ge ringar på vattnet även efter kampanjen.

 

Bakgrund

Inom Miljökloka kontor gör Energikontor Sydost en punktinsats för att stötta medlemmarna att på ett effektivt sätt dra nytta av den energieffektiviseringspotential som finns i de egna kontorsbyggnaderna. Avsikten är att medlemmarna ska kunna utgöra den förebild som kommuner och andra offentliga organ förväntas vara inom energieffektivisering och klimatarbetet. Samtliga medlemmar i Energikontor Sydost har erbjudits att delta i kampanjen och totalt medverkar 13 kontorsbyggnader och är engagerade i energisparkampanjen Miljökloka kontor.

 

Projektet Miljökloka kontor (Save@Work) koordineras från Tyskland och finansieras inom Horisont 2020-programmet. Partners finns i Italien, Lettland, Sverige, Österrike, Ungern, Frankrike, Storbritannien och Belgien.

Byggnaderna som deltagit i Sverige är

 • Högsby: Emådalens landsbygdscentrum
 • Lessebo kommun: Kommunhuset
 • Markaryds kommun: Kommunhuset
 • Mörbylånga kommun: Kommunhuset
 • Mörbylånga kommun - Gula villan
 • Nybro kommun: Kommunhuset
 • Oskarshamns kommun: Nova
 • Region Blekinge Kanslihuset
 • Region Blekinge: Länken
 • Region Kronoberg K39
 • Region Kronoberg: Regionhuset
 • Uppvidinge kommun: Kommunhuset
 • Västerviks kommun: Kommunhuset

 

För mer information, kontakta

Lena Eckerberg                                                                    

0734-40 82 75, lena.eckerberg@energikontorsydost.se

 

 

 

 
Projektet är finansierat av EU genom Horisont 2020-programmet, avtalsnummer 649660.