På egna ben

Publicerad: 2019-08-01

”På egna fötter till skolan” är ett initiativ för att öka antalet elever att gå, cykla eller resa till skolan kollektivt. Målet är att uppnå förbättrad hälsa och minskad klimatpåverkan.

 

En bild som visar person, vägg, inomhus, kvinna

Automatiskt genererad beskrivning 

"Att göra en skillnad på jorden är att göra något litet, som att gå, cykla eller åka kollektivt till och från. Då kanske fler hänger på och det blir en större grej", säger Mila Petersson 4A. Foto Energikontor Sydost

 

Mila är en av eleverna i klass fyra i Färjestadens skola som har deltagit i initiativet under våren. Hennes och hennes klasskamraters uppdrag har varit att göra initiativet känt bland alla skolans elever och prata om allas möjligheter att göra något för att minska klimatpåverkan. Under hösten kommer de att genomföra en tävling mellan alla klasser som syftar till att minska klimatutsläppen genom att gå, cykla, åka fossilfritt (eller kollektivt) till skolan.

 

ENERMAN utvecklar och testar undervisningsmetoder för att öka barn och ungas kunskaper och medvetenhet om hållbar utveckling och specifikt hur man sparar energi i skolan. 

 

Energikontor Sydost har sedan 1999 arbetat för att öka barn och ungas intresse och kunskaper kring energi och hållbar utveckling genom att ha erbjudit temadagar på skolor, fortbildning för lärare och andra aktiviteter som berört dessa frågeställningar. Ofta har detta skett i samverkan med andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå. 

 

Kontaktperson på Energikontor Sydost: 

Kerstin Eriksson, projektledare