Nu i Sydost - Handledarutbildning för Energibyggare

Publicerad: 2016-04-28

Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare. Därför har Energimyndigheten tillsammans med Energikontoren Sverige och ledande aktörer inom byggbranschen nu tagit fram utbildningen Energibyggare.

 

17 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Karlshamn.    Anmäl dig här

18 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Växjö.             Anmäl dig här

19 maj ges handledarutbildningen för Energibyggare i Kalmar.          Fåtal platser kvar - anmäl dig här

 

Lärare vid utbildningstillfällena är Stefan Olsson, Energikontor Sydost.

 

Bygg- och installationsföretag kan anmäla sin arbetsledare, platschef eller yrkesarbetare till endagsutbildningen för handledare. De godkända handledarna utbildar sen sina kollegor med hjälp av det självinstruerande webbaserade utbildningsmaterialet direkt ute på byggarbetsplatsen. Datum för alla utbildningstillfällen i vår finns på energibyggare.se.

 

Energibyggare ger ökad kompetens

Energibyggare är ett yrkesöverskridande webbaserat, interaktivt utbildningsmaterial som ger byggnadsarbetare och installatörer ökad kompetens inom energieffektiva byggnader och förnybar energi. Utbildningsmaterialet tar cirka fyra timmar att gå igenom och finns tillgängligt på energibyggare.se från och med 15 mars. Materialet är framtaget av Energimyndigheten, Energikontoren Sverige och ledande aktörer inom byggbranschen. Initiativet är taget till följd av de allt högre kraven på energieffektiva byggnader i Sverige.

Utbildningsmaterialet är tillgängligt för alla utan kostnad, men vill man få sin kompetens registrerad måste man gå utbildningen hos en utbildad handledare som i sin tur har möjlighet att registrera godkänd deltagare i kompetensdatabasen kopplad till ID06.

 

För mer information, kontakta

Johanna Wallin, Energikontor Sydost
Tel. 0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se
energibyggare.se