Nu finns nya möjligheter till finansiering för hållbara satsningar i linje med EU:s Gröna Giv!

Publicerad: 2020-09-22

Förra året presenterades Europas Gröna Giv som ska bidra till att EU blir koldioxidneutralt till år 2050. Nu är det dags att genomföra detta och EU-kommissionen har öppnat möjligheter för finansiering för att förverkliga de politiska målen! De första utlysningarna öppnade 22 september och stänger 21 januari. 

 

Europas Gröna Giv omfattar bland annat cirkulär ekonomi och resurseffektiva byggnader. Offentliga aktörer har en naturlig roll i många av utlysningarna. Särskilt kommuner är efterfrågade samarbetspartners i programmet då kommunerna står för en stor del av all samhällsservice och är intressanta i hela innovationskedjan, från att ta fram ny kunskap till att ta fram nya produkter och tjänster och få dem till användning samhället. 

 

Kom till oss med era idéer!

Energikontor Sydost har deltagit i en rad ansökningsprocesser, aktivt arbetat i flera projekt inom Horisont 2020 och har mycket god kunskap inom ansökningsförfarande och innehåll, samt har personal som varit verksamma som expertutvärderare i utlysningar. Vi kan tillsammans med er diskutera och hitta möjligheter i de olika utlysningarna. Kom till oss med era idéer och potentiella områden ni vill söka projektmedel för, så tittar vi på möjligheterna tillsammans!

Lyssna gärna på vårt podd-avsnitt om nyttan för en kommun att delta i EU-finansierade projekt.  

 

Bredd av utlysningar

EU:s Gröna Giv-utlysningar spänner brett från biologisk mångfald, via mobilitetsfrågor, energi och hälsa och engagemang från medborgarna, klicka här för att komma till utlysningarna

Lite finstilt om projektformalian: Projekten är internationella samarbetsprojekt där minst tre EU-länder måsta vara representerade i ett projektkonsortium. Finansieringen beror på var det är för slags projektkategori respektive utlysning hör till: 100% finansiering för forskning och innovation (RIA) samt kommunikation och stödåtgärder (CSA), 100% för icke vinstdrivande verksamheter och 70% finansiering till vinstdrivande verksamheter för innovationsutlysningar (IA).

 

Kontakt

Lena Eckerberg, utvecklingschef

Tel. 0734-40 82 75
lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Christel Liljegren, vd

Tel. 0706-20 83 08
christel.liljegren@energikontorsydost.se