Nominera till Kalmars klimatpris

Publicerad: 2020-03-19

Kalmar kommun har fått i uppdrag av Vatten- och miljönämnden att dela ut ett klimatpris. Priset (15 000 kr + diplom) ska syfta till att belöna förebilder och goda exempel i det lokala klimatarbetet. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation eller företag verksamma i Kalmar kommun som geografiskt område. Nomineringar ska skickas in senast 31 mars.

 

Kriterier

Arbetet ska:

  • ha gett ett tydligt resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”.

eller

  • ha inspirerat andra till att på ett betydande sätt minska sin klimatpåverkan.

 

Läs mer och skicka in din nominering på kalmar.se