Nöjda företag minskade både onödiga kostnader och klimatpåverkan

Publicerad: 2021-03-18

Ett trettiotal företag inom fastigheter, tillverkningsindustri, sågverk och livsmedelsbutiker i sydost har uppnått betydande besparingar på upp till 30 % i energianvändning och 20 % i minskade energikostnader tack vare den insats som Energikontor Sydost just nu avslutat. Sen 2016 har företagen har ökat sin kompetens inom energifrågor genom att samlas i nätverk och få tillgång till energiexperters råd.


– Vi uppskattar det fina arbete vi tillsammans har skapat i vårt projekt, säger Patrick Wiberg på ICA MAXI i Kalmar. Att tillsammans med kollegor och expertis bygga upp en resa mot en mer hållbar morgondag känns riktigt bra i både själ och plånbok. Genom att medverka i projektet har vi tagit mycket större steg för en god morgondag än vad vi kanske gjort om vi bara kört själva. Vi är nu en del av ett energikretslopp för hela Giraffens köpcentrum som gjort att vi tillsammans minskar vår miljöpåverkan, och också sänkt kostnader för alla inblandade. 1 + 1 har blivit 3. Tillsammans har vi gjort skillnad, avslutar Patrik nöjt.


Exempel på enkla åtgärder som utförts är allt från byte av belysning till LED, bättre styrning av energikrävande utrustning, utbildning av personal, till åtgärder som kräver större investeringar, bland annat värmeåtervinning av ventilation.

 

Delar av nätverket för sågverk på träff hos en av medlemmarna. Foto: Energikontor Sydost

Nätverk och energiexperter en framgångsrik metod

Brist på kunskap är det huvudsakliga hindret för energieffektivisering bland företag. En framgångsrik metod har visat sig vara att ge företagen möjlighet att ingå i ett nätverk, där kunskapsutbytet mellan deltagarna är en viktig del. De har också fått hjälp av projektledarna och fristående energiexperter med energikartläggning, handlingsplaner och uppföljningssystem som har utgått ifrån Energitrappan. Den är ett bra verktyg för att komma i gång och systematiskt arbeta med energieffektivisering.  


Energikontor Sydosts projektledare Lidia Salame, Annika Öberg och Tommy Lindström har jobbat med det nationella projektet Nätverk för energieffektivisering på uppdrag av Energimyndigheten. 


– Företagsledningarna har verkligen fått upp ögonen för nyttan med energieffektivisering och jobbar nu kontinuerligt med åtgärder. Vissa företag har till och med gjort energi till en del av sin affärsplan, som att sälja överskottsenergi och köpa andelar i solcellsparker, säger Annika Öberg på Energikontor Sydost.


Kostnadsfria energiråd

Företag som vill ha hjälp med att bli mer energieffektiva kan alltid kontakta sin kommunala energi- och klimatrådgivare. De ger kostnadsfria och oberoende råd till både privatpersoner, föreningar samt små- och medelstora företag. Hitta din lokala rådgivare via Energimyndighetens hemsida.