Miljömålsdagarna i Karlskrona väckte intresse

Publicerad: 2019-06-03

 

Energikontor Sydost, Blekingetrafiken och Region Blekinge medverkade den 14 maj på Speakers Corner på Miljömålsdagarna i Karlskrona. Uppskattningsvis lyssnade totalt 25–30 personer på de 4 x10 minuter som Karoline (Blekingetrafiken) och Sarah (Region Blekinge) presenterade projektet Kombinerad mobilitet i Blekinge. Det var en engagerad publik som gav en intressant diskussion och värdefulla synpunkter på vad som kan förbättras för att underlätta för att kombinera olika färdmedel.  På frågan hur tog du dig hit var svaret lika varierat som personer. Nästan alla har olika kombinationer av färdmedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några av utmaningarna för att kombinera färdsätt som nämndes var:  

  • Svårt att hitta cykelparkering vid busshållplatser annat än vid stationen 

  • Avsaknaden av möjlighet att ta cykel från buss/tågstation 

  • Säker och trygg cykelparkering