Miljökloka kontor - ny energisparkampanj

Publicerad: 2015-04-01

Nu har arbetet med energisparkampanjen Miljökloka kontor inletts. Erbjudandet att delta i kampanjen riktas till Energikontor Sydosts medlemmar i första hand. 

Kampanjen går ut på att kommunernas kontorsbyggnader ska spara energi genom att synliggöra förbrukningen och peppa sina medarbetare att minska energianvändningen i byggnaden. 

 

Så här går det till

Energikontor Sydost hjälper kommunen att skapa interna arbetsgrupper och förser er med kunskap, kampanjmaterial och metoder för att belysa energianvändningen och hitta vägar att minska den. För att vi ska kunna se hur mycket energi som faktiskt sparas så jämför vi energianvändningen med en tidigare referensperiod. Energianvändningen för uppvärmning kommer att normalårskorrigeras för att sifforna ska bli så pålitliga som möjligt.

 

Varje deltagande organisation får sätta sina egna mål (i procentuell besparing) att jobba för, men den organisation som har lyckats spara mest under en specifik period kommer att belönas.

 

Vill du veta mer? Kontakta Lena Eckerberg.

 

 

Kampanjen är finansierad av EU genom Horizon 2020-programmet.