Lyckat belysningsseminarium i Hultsfred

Publicerad: 2016-10-19

Tisdagen den 18:e oktober sattes ljuset i fokus i Hultsfred när Energikontor Sydost bjöd in till Belysningsdag. Bland de inbjudna talarna fanns Johan Röklander, ljusdesigner och belysningsplanerare på WSP, en av landets mest landets främsta experter och mest anlitade föredragshållare inom belysning. 

 

 

I både offentlig och privat sektor finns en enorm besparingspotential vad det gäller energieffektivisering av belysning men det finns även många andra problem med gammal belysning– bortglömda lampor står och lyser i källargångar, felaktiga placerade armaturer ger dåligt eller bländande ljus och möjlighet till individuell styrning är näst intill obefintlig.

 

”Hur många kan styra belysningen vid sin arbetsplats eller skolbänk!” frågar Johan Röklander åhörarna, ingen räcker upp handen ”Hur många har en musikanläggning där ni inte kan kontrollera volymen?!” fortsätter han. ”Varför är det så att vi inte äger rätten att välja och anpassa ljuset så det passar för olika tider på dagen och efter vem jag är och vad jag ska göra – är jag 7,16 eller 65, ska jag läsa eller svetsa? ”

 

Under dagen bygger Röklander upp en medvetenhet hos åhörarna om att en dålig belysning inte bara är dålig för plånboken utan även för hälsa och välbefinnande, produktivitet och mycket mer. Men, besökarna får också kunskap in alla de möjligheter som finns med rätt ljus, både det artificiella, elektriska ljuset men även möjligheterna att bättre använda och dra nytta av dagsljuset.

 

Deltagarna informerades även av Roger Gunnarsson och Christel Liljegren från Energikontor Sydost om hur man praktiskt kan gå tillväga inför en belysningsrenovering och vilka stöd och verktyg som Energikontoret erbjuder, även inspirerande exempel från andras arbete förmedlades. Anita Jansson från Rexel tipsade om möjligheter att få hjälp med extern finansiering av renoveringsprojekt och Ylva Svedenmark från Upphandlingsmyndigheten berättade om myndighetens kriteriebiblioteket och de nya LCC kalkylerna som finns framtagna.  Carl-Martin Johborg, ansvarig för Energimyndighetens Belysningsutmaning, uppmanade alla att ställa sig bakom Regeringens nationella kraftsamling för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället.

 

Dagens avslutades av Tommy Lindström Länsstyrelsen Kalmar län samt Christel Liljegren Energikontor Sydost vilka berättade om de möjligheter till stöd som offentliga och privata aktörer kan få via Energimyndighetens olika utlysningar och som kan ge arbetet i verksamheten ett bra stöd.

 

”Dagen har varit väldigt inspirerande. Mycket livliga diskussioner i pauserna och många nöjda deltagare som ser på belysning med helt nya ögon. Vi hoppas att se lika många deltagare i Karlshamn den 9 november då vi kör igen”, säger Christel Liljegren, vice vd på Energikontor Sydost. Hon vill också uppmana alla kommuner att ta kontakt med Energikontor Sydost med önskemål om andra teman för seminarier och workshops inom energieffektivisering eller förnybar energi!

 

”Ta chansen och dra nytta av den möjlighet vi har just nu att skräddarsy information som just ni behöver för att komma framåt i arbetet!”

 

Kontakta: Christel Liljegren, christel.liljegren@energikontorsydost.se, tel 0706-208 308.