Lovande potential för bioenergi-konvertering på Sölvesborgs Energi och vatten

Publicerad: 2021-03-18

Att göra industriers energiproduktion mer hållbar genom att konvertera befintliga pannor från fossilt bränsle till biobränsle, så kallat "retrofitting", är ett av de snabbaste sätten att öka andelen förnybar energi i Europa. Konvertering på detta sätt innebär till exempel lägre kapitalkostnader, snabbare implementering och mindre produktionsförlust än om man väljer att riva de gamla oljepannorna och ersätta med nya biobränslepannor. 

 

Just nu stöttar vi fjärrvärmeföretaget Sölvesborg Energi och vatten, genom att undersöka deras förutsättningar att konvertera deras reservpannor från fossil olja till drift på lätt eller tung bio-olja.  Sölvesborg Energi och vatten köper spillvärme från ett närliggande massa- och pappersbruk, som sedan skickas ut till fjärrvärmekunderna i  Sölvesborg. Reserv-oljepannorna har företaget för att kunna säkra värmeleveransen till sina kunder vid toppbelastning. 

 

Tack vare vår fallstudie har experter kunna bedöma vilka möjligheter som finns för konvertering för företagets två reservpannor, både sett till försörjningskedjan, miljömässiga och teknik-ekonomiska aspekter. Även om det finns några utmaningar, såsom exempelvis skatt på lätt bio-olja (RME), så visar den slutliga analysen lovande resultat så som både minskade koldioxidutsläpp och en kort återbetalningstid.

 

Nu är det upp till Sölvesborgs kommun att avgöra om de vill investera i konverteringen. 

 

För mer information, kontakta

 

 

   Göran Gustavsson

   Projektledare

   Tel.0709-21 60 54
   goran.gustavsson@energikontorsydost.se 

 

 

 

Vår fallstudie är gjord inom satsningen BIOFIT, finansieras av Horisont 2020-programmet under avtal nummer 817999.