Logiskt att energieffektivisera först

Publicerad: 2021-04-15

Byggnader står för 40 % av energianvändningen i samhället där många idag behöver rustas då de har eftersläpande underhåll och ineffektiva energisystem. De offentliga byggnaderna är inget undantag. En utmaning för fastighetsförvaltare där skattekronor ska hanteras varsamt och samtidigt kunna erbjuda hållbara och effektiva byggnader för verksamheter och boende. Att nå minst 20 % effektivisering är oftast inga problem. Lösningen består inte i att göra enskilda punktinsatser utan utveckla ett övergripande arbetssätt. Energieffektivisering måste prioriteras. Tågordningen måste vara att effektivisera först, och sedan investera i förnybara energisystem. 

 

Läs vår krönika i Aktuell Energi!