Lastcyklar funkar bra även i mindre städer

Publicerad: 2021-06-23

En nyligen publicerad utvärdering inom vårt projekt CoBiUM visar att lastcyklar fungerar bra även i mindre städer och att kommuner kan spela en viktig roll i övergången till ett mer hållbart transportsystem. Att skapa ett cykelbibliotek eller en pool är en effektiv startpunkt för att göra lastcyklar till ett vanligare transportalternativ.


I Växjö startades ett cykelbibliotek och det köptes även in lastcyklar som roterade bland olika förskolor. I en undersökning bland dem som lånat lastcykel från cykelbiblioteket sa nästan 40 % att de planerade att köpa en lastcykel själva efter låneperiodens slut. Några sa att de skulle vilja testa fler modeller innan de bestämde sig för att köpa en egen, eftersom en lastcykel är en rätt stor investering. Det spännande var att en helt ny tjänst utvecklades av en av de deltagande cykelhandlarna – lastcykelleasing.


Totalt i projektet arrangerade sex partner från fyra länder 16 olika piloter för att identifiera goda exempel för användning av lastcyklar i kommunal service, för invånare och företag. Målet var att identifiera möjligheter och hinder för implementering av lastcyklar inom olika områden. I fem av de sex städerna hade lastcyklarna GPS-spårare och den totala cyklade sträckan fram till mars 2021 var 22.799 km.

Utvärderingen visar att 65 % av alla cykelturerna var kortare än 2 km. Detta bekräftar antagandet att lastcyklar är bäst lämpade för stadskörning.


Utvärderingen visar också att kommunerna erbjuder mycket goda möjligheter till en modal övergång till lastcyklar. När det gäller invånarna är slutsatsen att de specifika målgrupper som mest använde och uppskattade cykelbiblioteken var:

 

  • personer utan körkort
  • människor med starkt miljöintresse
  • människor som försöker undvika att köpa en andra familjebil
  • människor som brukar cykla och är vana vid detta transportmedel.

 

Dessa användare använder cykelbiblioteket för att få erfarenhet, för att testa olika lastcyklar eller "bara för skojs skull" samt som en miljövänlig möjlighet att genomföra specifika typer av transporter. Utvärderingen visar att bibliotekssystem också är ett bra sätt att testa lastcyklar på företag och organisationer.

 

Ladda ner hela utvärderingen (engelska) på cobium.eu

 

För mer information, kontakta
Johanna Wallin
Tel 0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se 

 

 

CoBiUM logga 
CoBiUM syftar till att minska antalet fossila fordon genom att främja lastcyklar som transportalternativ. Sex partners från Danmark, Sverige, Tyskland och Polen arbetar tillsammans för att utföra piloter och skapa en uppsättning riktlinjer som hjälper andra kommuner att integrera lastcyklar i sina mobilitetsplaner.

 

CoBiUM (Feb 2018 - Jan 2021) is part-financed by the South Baltic Programme, which supports joint cross-border efforts to improve the quality and environmental sustainability of transport services in the South Baltic area.