Lärande för Agenda 2030

Publicerad: 2018-03-01

Energikontor Sydosts arbete för hållbar utveckling  uppmärksammas på Agenda 2030-delegationens hemsida.  

 

Att arbeta utifrån från de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, är nödvändigt inom alla samhällsområden, inte minst inom skolans verksamhet, då barn och unga spelar en avgörande roll för hur vår värld utvecklas. Agenda 2030-konferensen i Oskarshamn i november, som Energikontor Sydost var med och arrangerade, pekade just på vikten av att inkludera barn och unga i den hållbara samhällsutvecklingen. Energikontor Sydost har under många år arbetat för att tydliggöra utbildningens och lärandets roll i den samhällsomställning som är nödvändig för framtiden.
 

Som ett resultat av detta finns Energikontor Sydost nu med som ett lärande exempel för Lärande för Agenda 2030-arbetet på Agenda 2030-delegationens webbsida. Projektledare Kerstin Eriksson berättar om hur vi med skolan som plattform jobbar med hållbar utveckling,  vilka insatser vi har bidragit med regionalt för att tydliggöra lärandets betydelse för en hållbar samhällsutveckling och hur vi vill utveckla det arbetet.  Allt från bred regional samverkan till konkreta insatser för att utveckla ett relevant undervisningsinnehåll som engagerar eleverna

 

"Vill man öka förståelsen och få barn och unga intresserade så måste vi utgå från sådant som står dem "nära" och prata om det som händer här och nu." - Kersin Eriksson, Energikontor Sydost

 

Läs mer om de globala målen