Kombinerat växthus och reningsverk - industriell symbios i Budapest

Publicerad: 2018-02-12

7-8 februari åkte Sarah Nilsson och Pierre Ståhl från Energikontoret samt Maria Unell från MiljöLinné till Budapest för ett tvådagarsmöte inom projektet TRIS. Temat för mötet var affärsmodeller för cirkulära företag samt projektfinansiering. Utöver intressanta föredrag besöktes ett företag som tillverkar väskor, ryggsäckar och liknande av begagnade banners, ett bra exempel på Industriell Symbios. Som sista aktivitet på ett välorganiserat möte besöktes ett reningsverk med ny teknik. Det ungerska företaget Organica har utvecklat ett system där man med hjälp av växter får mångdubbelt fler typer av bakterier som bryter ner ämnen i avloppsvattnet och hjälper till att rena det.

 

 

Kombinerat växthus och reningsverk.                                             Gamla banners blir nya väskor.  

 

Läs mer om vad vi gör i projketet TRIS.